Image

Хипоалхолестеролемия и корекционни методи за коронарна болест на сърцето Чернишев, Владимир Анатолиевич

Тази дисертационна работа трябва да отиде в библиотеката в близко бъдеще.
Уведомяване за допускане

Тезата - 480 рубли., Доставка 1-3 часа, от 10-19 (московско време), с изключение на неделя

Резюме - безплатно, доставка 10 минути, денонощно, седем дни в седмицата и празници

Чернишев, Владимир Анатолиевич. Хипоалхолестеролемия и методи за корекция при коронарна болест на сърцето: дисертация., Кандидат на медицинските науки: 14.00.06 - Харков, 1992.- 27 стр., Болен.

Въведение в работата

Закон ^ актуалност. Понастоящем е доказано, че съществуват високи рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания, свързани с атеросклероза (АС), включително ниско ниво на липопротеинов холестерол с висока плътност (HDL холестерол) в плазмата - хипоалфалестеролемия (HAX), на която се определя независим рисков фактор за развитието на АС С А.Е., 1987). GAHS предизвика голям интерес като независим RF за развитието на AS и коронарната болест на сърцето (CHD), тъй като именно при тези заболявания са открити ниски нива на HDL холестерол в плазмата, а при проспективни наблюдения се наблюдава по-честа поява на нови CHD. в HDL на кръвта.

Последните разработки, посветени на намирането на връзката между прогресията на коронарната АС и динамиката на протеин-липидните компоненти на кръвните липопротеини (LP), показват висока диагностична и прогностична стойност на GAHS като FR на риска от коронарна артерия AS и нейната клинична проява - CHD. Има съобщения от Ago A., 3oima) callio S, et al. 1986), че при пациенти с IES, включително тези с ангиографски документирана коронарна АС, нивото на холестерол-BWP в плазмата е по-ниско, отколкото при липса на ИБС. Освен това, отделни автори (А. Нечаев, Н. Грациански и др., 1989; Thomas B. et al., 1967; Ichiro H., І9Є7) установиха, че най-ниското ниво на основния протеинов компонент на HDL е апопротеиновия AI (APO). -A-i) имат пациенти с изразено прогресиране на коронарната АС. От това следва, че въпросите за изследване на мястото и ролята на GAHS в клиничната проява на IES, механизмите за неговата реализация в агресията са възможни, а разработването на методи за неговата корекция е от изключителна важност. Въпреки това, въпреки факта, че HAAS е важен фактор, определящ развитието, тежестта на клиничното

прояви и прогноза на заболяването, възможностите за медицинска корекция на това нарушение на липидния метаболизъм остават много ограничени. Това обстоятелство се дължи не само на някакъв принос на генетични фактори, които повишават резистентността към терапия, но и на отсъствието на лекарства, които имат изразен положителен ефект върху съдържанието на холестерол холестерол в плазмата при първоначално ниско ниво, както и недостатъчно познаване на влиянието и механизмите на действие, широко използвани в корекция на дилипопротеинемия (DLP) хиполипидемични лекарства до нивото на HDL холестерол.

C ^ b ^ i ^ ^ iDi ^ isledoshshiya. Целта на тази работа е да се проучи клиничното значение на възможните механизми за прилагане на GAHS и разработването на диференцирани схеми за коригиране на това нарушение при CHD. Въз основа на целта на работата бяха определени следните задачи:

Да се ​​изследват особеностите на клиничното протичане на ИБС с GAHS.

Да се ​​изследва ролята на HAHS в осъществяването на наследствена чувствителност към коронарна болест на сърцето. "

Да се ​​изследва ефекта от медикаментозните методи за корекция на HAHS не само върху липидния метаболизъм, но и върху други части на атерогенезата, както и върху клиничното протичане на IBS.

Да се ​​проучат възможностите за генна терапия на хипо-Аро-А-I в експеримента.

Разработване на диференцирани подходи към избора на лечение на HAA при пациенти с различни клинични прояви на АС.

Научни новини за _r_a bo you. Работата изяснява ролята на GAHS при прилагането на генетичната чувствителност към ILS; изясни клиничния ход на IBS при пациенти с HAHS; проучи възможностите за генна терапия на GAX в експеримента; изследва ефекта от медикаментозните методи за корекция на GAHS не само върху липидния метаболизъм, но и върху други атерогенезис (тромбоцитна хемостаза,

системата на вазоактивните простаноиди.), както и клиничното протичане на IBS; Разработени са диференцирани подходи за избор на лечение за HAA при пациенти с различни прояви на коронарна артериална болест.

ЦЕ5: ЕШЇіі ^ 2_5.! І ^ 2Я! В програмата за първична и вторична профилактика на HbC е необходимо да се въведат препоръки за корекция на ниските плазмени нива на LPVІ1. На GAX, заедно със средствата, нормализиращи нивото на алфа-холестерола, е показано използването на дезагреганти. Разработени лекарствени подходи за корекция на ниските нива на HDL холестерол в плазмата. За корекцията на HAX, комбинирана с хиперперглицеридемия (THG), трябва да се даде предпочитание на вапедрин, а в случаите на „изолиран” HAX или когато последният е комбиниран с хиперхолестеролемия (GHS), препаратите от основната фосфолипидна (ZM) група трябва да се лекуват с липостабил и Esent sestiffescently., Първият резултат от изучаването на възможността за използване на генна терапия на АС не само потвърждава реалността на този метод на лечение, но може да бъде и основа за развитието на нова посока в лечението на определени наследствени и придобити генетични дефекти.

GACHS има важно клинично и прогностично значение в JBS.

Съществува връзка между нивото на алфа-холестерола в пробанда и разпространението на ИБС сред роднините от първата степен на родство.

Неблагоприятният ефект на HAX върху хода на IBS може да бъде частично медииран чрез нарушения на тромбоцикличната хемостаза.

за корекция на HAX е препоръчително да се използват вапедрин и липо-стабил, ефективността на други лекарства е по-ниска. Apr_obatsiya_r_abot. Основните положения на представената теза

на практически практически конференции на Харковския научно-изследователски институт по терапия (1990, 1991), срещи на Харковската научна медицинска асоциация на терапевтите TS99ID992).

Това е ^ _Paktiku_. Резултатите от проведените проучвания в практиката на лечебни и профилактични лечебни заведения на Харков и региона, област Суми.

Публикации. По темата на дисертацията са публикувани 5 публикации.

Volume_and_str ^ ktu_a_disser_tatsii. Дисертацията се състои от въведение, първа глава от литературния преглед, втора глава от неговите собствени наблюдения, заключения, заключения, практически препоръки и библиографски индекс, включващ 112 произведения от руски и 183 произведения на чуждестранни автори. Работата е представена на 196 страници на пишеща машина, илюстрирана с 21 таблици и 13 фигури.

Хипоалфалестеролемия какво е това

Феритин в кръвта: норми, причини за ниско и високо лечение

За да намали холестерола, нашите читатели успешно използват Aterol. Виждайки популярността на този инструмент, решихме да го предложим на вашето внимание.
Прочетете повече тук...

Какво е феритин? Въз основа на името може да се предположи, че това понятие е някак свързано с желязото. И това е така: феритинът е протеин, съдържащ желязо (Fe), който може да бъде открит във всички тъкани на човешкото тяло, но най-вече в изобилие в чернодробните клетки на лигавицата на стомаха и червата, както и в клетъчните елементи на фагоцитната мононуклеарна система (моноцити, макрофаги).

Феритин и неговите норми в зависимост от пола и възрастта

Биологичен материал за изследване на феритин е серум, така че феритинът, по аналогия с желязото, се нарича също серум. Анализът се взима на празен стомах, в нова суха тръба (хемолизата ще надценява резултатите). Всяка частица от този протеин може да улавя 4000 атома Fe и да съдържа една пета от общото желязо, което се намира в почти всички клетки на човешкото тяло. Феритинът е депо от желязо, неговият резерв за непредвидени случаи, поради което този тест е класифициран като надежден източник на информация за запасите от желязо в организма.

Нормата на плазмения феритин се изразява в микрограми в литър кръв (µg / l) или в нанограма на милилитър (ng / ml), в зависимост от възрастта и след това полът има голяма разлика в стойностите.

Скоростта в µg / l, ng / ml

Ниските нива на феритин са типични за жените, което е напълно разбираемо: те имат по-нисък хемоглобин, по-малко еритроцити и желязо, но това се дължи на физиологичните особености и се дава от природата.

Концентрацията на феритин също е значително намалена при бременни жени. По време на бременността количеството му намалява в съответствие с увеличението в периода:

 • в първия триместър до 90 mg / l;
 • през II триместър до 74 mg / l;
 • в третия триместър до 10 - 15 mg / l.

Такова явление по време на бременност също може да се обясни. Нисък феритин - причината е очевидна: желязосъдържащите протеини от тялото на майката приемат плода, защото основните резерви на детето се натрупват в пренаталния период, така че е много важно да се следи съдържанието на желязо при бременни жени, да се провеждат лабораторни тестове, които контролират нивото на феритин.

Дете от първите дни на живота има висок хемоглобин, голям брой червени кръвни клетки, засилена хемопоеза, стойностите на феритина са различни, защото той трябва да се адаптира към новите условия, които изключват помощта на тялото на майката при осъществяване на всички физиологични процеси, включително кръвообращението. Еритроцитите започват да се разпадат в детето, феталният хемоглобин се заменя с червения пигмент на възрастните, хемопоетичната система се възстановява, за да работи автономно, което води до постепенно намаляване на тези показатели, включително феритин.

Както и при други биохимични анализи, съществуват различни варианти за нормата за феритин. В различни източници можете да намерите други номера, но те се различават леко и зависят от методологията и референтните показатели, приети от определена лаборатория.

Често, заедно с този анализ, също се провежда друго проучване, наречено OZHSS (общ капацитет за свързване на желязото на серума) или общ трансферрин. При практически здрави пациенти насищането с желязо на трансферин не трябва да пада под 25-30%.

Биологично значение на феритин

Феритинът е съдържащ желязо глобулинов протеинов комплекс (железен хидроксид, комбиниран с фосфорна киселина + апоферритин), разтворен във вода, открит във всички тъкани на тялото, но повече в черния дроб и мускулите и служи като резервен резерв от желязо в случай на допълнителни нужди. Молекулата на този желязо-съдържащ протеин е подобна на ореха: обвивката е апоферритин, вътре в нея са компактно напълнени Fe атоми.

Феритинът на клетките на чернодробния паренхим и макрофагите дава разтворима нетоксична и лесно достъпна суровина за синтеза на хемоглобин, който участва в прехвърлянето на кислород към тъканите. Серумният феритин се произвежда непрекъснато от чернодробните клетки пропорционално на общото резервно количество Fe, така че с право се наричат ​​основните индикатори, показващи общото съдържание (включително резерв) на желязото в организма.

Феритинът, заедно с желязото, пренасящ протеин трансферин, транспортира Fe от стомашно-чревния тракт към други тъкани, които могат да поставят желязото за в бъдеще: желязото, абсорбирано в червата, се приема от апоферритин, който го пренася в чернодробните клетки за съхранение или в костния мозък за поддържане и осигуряване на еритропоеза.

Предимства на анализа

Ниският серумен феритин е първият индикатор, който показва намаляване на запасите от желязо. В допълнение, резултатът, при който нивото на феритина е повишено, също може да покаже много, поради което този лабораторен тест се използва за:

 1. Идентифициране на степента на недостиг на желязо;
 2. Определяне на излишния Fe, който може да бъде значителен, но временно (масивно кръвопреливане, хемодиализа);
 3. Диференциална диагностика на анемични състояния (позволява да се разграничи истинската ЗДП от анемия, съпътстваща ревматизъм, инфекции, туморни процеси);
 4. Проследяване на лечението и развитието на онкологични процеси (особено метастатични в костния мозък), където феритинът служи като вид туморен маркер.

Предимствата на лабораторния тест, който се състои в изучаването на феритин, е, че за разлика от други методи за оценка на запасите на желязо в тялото, той позволява да се открие липсата на желязо при различни патологии, което след това позволява да се диференцира.

Определянето на нивото на феритин в кръвта е пряк анализ, който може да разграничи абсолютния дефицит, който може да бъде причинен, например, от хронична загуба на кръв, от относителния дефицит, причинен от нарушаването на преходния елемент от депото. В допълнение, феритинът в кръвта не само информира за запасите на желязо в тялото, но също така активно реагира на остро възпаление и некроза, следователно се отнася до протеини от острата фаза.

Концентрацията на феритин в организма е 1 µg / l = 8 mg Fe.

Нисък феритин - каква е причината?

Фактът, че феритинът се понижава, човек, като правило, научава след някои лабораторни изследвания, които представляват първоначално изследване за състояния с дефицит на желязо: пълна кръвна картина, показваща някаква анемия (нисък хемоглобин, малко червени кръвни клетки), серумното желязо напуска границите норми в определени ситуации.

Намаленото ниво на феритин в кръвта (серум) показва изчерпване на запасите на елемента в организма, което може да настъпи със следните нарушения в организма:

 • Недостатъчен прием на микроелементи с храна.
 • Недостатъчна чревна абсорбция на желязо (синдром на малабсорбция).
 • IDA (желязодефицитна анемия) от друг произход.
 • Хемолитична анемия със съпътстваща интраваскуларна хемолиза.
 • Недостиг на желязо, което често се случва по време на бременност.
 • При тежко бъбречно увреждане (нефротичен синдром).

Изглежда, че причините за нисък феритин не са толкова много, но зад всяко едно от тези заболявания са фактори, които водят до многобройни нарушения в различните системи на човешкото тяло. Намаленият феритин показва, че еритропоезата е застрашена, синтезът на хемоглобина се забавя, тъканите изпитват хипоксия (нарушен трансфер на кислород и въглероден диоксид).

Феритинът е повишен

За разлика от ниския феритин, причините за повишената стойност на желязосъдържащите протеини са много по-високи:

 1. Претоварването на тялото с желязо, включително, в резултат на неконтролиран прием на подходящи лекарства (хемосидероза, хемохроматоза).
 2. Преливане на кръв, особено повтаряно за кратко време.
 3. Остри и хронични чернодробни заболявания (вирусен и медикаментозен хепатит, цироза с различна етиология, некроза, алкохолни лезии, обструктивна жълтеница), неопластичен процес в чернодробния паренхим (хепатом, ракови метастази от други органи).
 4. Заболявания на кръвната система (полицитемия, анемия от различен произход: хемолитични, сидеробластични, апластични, вредни или причинени от друг хроничен процес).
 5. Онкологични процеси, засягащи кръвната система (миелоидна и лимфобластна левкемия, лимфогрануломатоза) и други органи (рак на гърдата), метастатично увреждане на костния мозък.
 6. Колагенози: ревматоиден артрит, SLE (системен лупус еритематозус).
 7. Сърдечно-съдова патология, свързана с нарушена циркулация на кръвта (инфаркт на миокарда, инсулт).
 8. Повишен феритин се наблюдава при остри възпалителни заболявания (като “протеин с остра фаза”): инфекции на дихателната система, костите, пикочните пътища, както и изгаряния и трескави състояния.

Как да се увеличи, как да се лекува?

Читателят може да е забелязал, че изследването на феритин често се използва за диференциална диагностика на различни патологични състояния, което, разбира се, води и до диференциран подход към тяхното лечение. Отговаряйки на въпроса как да повишим феритина, искам да се върна и да си спомня какъв вид вещество е и каква е неговата биологична стойност, и, като се изхожда от това, да реши какви мерки трябва да се прилагат при намалено ниво на феритин. Тя може да бъде увеличена по същия начин, както увеличаването на съдържанието на желязо в кръвта, т.е. чрез консумирането му от храната. Ще има ли някакъв смисъл в саморекламата, ако не знаете:

 • Каква е съдбата на погълнатия елемент (Fe)?
 • Може ли безопасно да се абсорбира в червата и да се доставя в тъканта?
 • Има ли някакви други нарушения в организма, които провокират спад в концентрацията на феритин?

Подобни въпроси вероятно са в компетенциите на лекаря, който, ако е необходимо, предписва лекарство, което има подобно наименование - “Феритин”. Или желязосъдържащо лекарство "Cosmofer", предназначено за интравенозно и интрамускулно приложение.

Тези лекарства се използват при лабораторен контрол, защото за разлика от желязото, което идва от храната и не може да предизвика излишък на елемент в организма, синтетичният феритин в капсули или в разтвор може да се натрупа и да създаде излишък, застрашавайки страничните ефекти. Без подходящ лабораторен контрол у дома и недостатъчно познаване на всички движения на желязо в тялото, по-добре е да не се опитвате да се занимавате самостоятелно и да не превръщате желязосъдържащите лекарства в лекарство, предназначено за комплекта за първа помощ, като аналгетици, спазмолитици, антипиретици.

Препаратите от желязо изобщо не са евтини, те имат много ограничения и противопоказания, и ако се използват безсмислено, в най-добрия случай могат да доведат до натрупване на елемент в черния дроб с развитието на възпалителен процес, а в най-лошия - да дадат не само алергични реакции, но и анафилактичен шок. Наред с другите неща, пациентът, започващ лечението, трябва да е абсолютно сигурен, че има желязодефицитна анемия, а не друга форма, където феритинът може да е излишен. Малко вероятно е, след като е получила някаква информация, дори и от надеждни източници, човек, който не разбира напълно въпроса, ще може да разбере всичко изчерпателно, затова самолечението може да бъде не само без значение, но в някои случаи и вредно. Струва си да се мисли, защото всеки трябва да направи собственото си нещо...

Видео: сюжета на желязодефицитна анемия

Стъпка 2: След плащането, задайте въпроса си във формата по-долу ↓ Стъпка 3: Можете допълнително да благодарите на специалиста за друго плащане за произволна сума

Какво е хиперхолестеролемия - причини и симптоми на заболяването

Хиперхолестеролемия - какво е това? Преведено от гръцкия - висок холестерол в кръвта. Това е характеристиката на болестта. Строго погледнато, хиперхолестеролемията не е дори болест - патологичен синдром, симптом.

И в действителност - причината за много нарушения в дейността на сърцето и кръвоносните съдове. За да се оцени тежестта на болестния симптом, е необходимо да се разбере неговият произход и характеристиките на развитие. Това ще помогне да се предотврати появата на хиперхолестеролемия, а в случай на проявление - да се идентифицират и определят оптималните методи за лечение във времето.

Биохимични разстройства

Биологичната химия помага за справяне с механизма на промените, причинени от патологичен процес. Биохимията на хиперхолестеролемията е провал в липидния метаболизъм. Различни видове мазнини влизат в човешкото тяло. В резултат на сложен, многоетапен процес, те се разбиват и „обработват” от съответните ензими. Свободният холестерол не се разтваря в кръвта.

Леките мазнини в раздвоеното състояние се „улавят” от еритроцитите, превръщайки се в хиломикрони - транспортни форми. С кръвния и лимфния поток те се движат около тялото, носейки холестерол. Но за да влезе вътре в органите, "транспортирането" се нуждае от помощта на липопротеини - комплекси от липиди и протеини.

Липопротеините провокират развитието на хиперхолестеролемия. Те са с отлична плътност. Липопротеините с ниска плътност (LDL) са отговорни за прехвърлянето на холестерола от черния дроб към тъканите на органите. Основно това е холестерол, който влиза в тялото с храна. С неговото увеличение, много от така наречените "лоши" холестерол се прехвърлят в клетките.

Липопротеините с висока плътност (HDL) транспортират излишния холестерол от клетките обратно в черния дроб. Хиперхолестеринемия се появява, когато има нарушение в активността на липопротеините.

Видове хиперхолестеролемия

Патологичният синдром се класифицира въз основа на причините за неговото развитие, но неговите специфични особености или външни прояви нямат неговия вид. Има три вида хиперхолестеринемия:

 1. Първична - предавана на деца "наследени" от родителите. Това се дължи на генни дефекти и може да бъде:
 • Хомозиготни (повредени гени, получени от баща и майка);
 • Heterozygous (ген с дефект, приет от един от родителите).
 1. Вторични - последствие от развитието на определени заболявания, състояния на организма;
 2. Хранителни - възниква при прекомерна консумация на животински мазнини.

Диагнозата "чиста хиперхолестеролемия" се дава на пациент с нива на холестерол над 5,18 mmol / l. Това е ясен предшественик на атеросклерозата.

Симптоми на патологията

Няма очевидни признаци на хиперхолестеролемия и засега не засяга начина на живот и състоянието на човека.

В хода на патологията, неговото развитие може да показва:

 • Оранжеви или жълти петна по клепачите;
 • Сива ивица по периферията на роговицата;
 • Издатини и натъртвания (ксантоми) на пръстите, лактите, глезените, коленете;
 • Прояви на ангина пекторис.

В бъдеще холестеролът се отлага върху стените на артериите, образува се плака. Проходите на съдовете са стеснени, еластичността им се губи, притока на кръв се влошава. Холестеролните плаки причиняват образуването на кръвни съсиреци.

Симптомите на хиперхолестеролемия плавно "текат" в симптомите на сърдечно-съдовата патология.

Причини за патологичен синдром

Първична (фамилна) хиперхолестеринемия е патология, която все още не е напълно проучена. Следователно няма такова средство, което би гарантирало предотвратяването на неговото възникване.

Основните причини за появата на първична хиперхолестеринемия се считат за:

 • Дефекти в структурата на липопротеиновия протеин. Те не са в състояние да взаимодействат с клетките на органите, холестеролът не може да влезе в тях;
 • Намалено производство на "транспортни" ензими. Липсата на холестерол се формира на едно място и излишъкът му в друг;
 • Нарушения в тъканните клетки. Те губят способността си да влизат в контакт с липопротеини.

Причините за вторичната хиперхолестеролемия могат да бъдат:

 • Хипотиреоидизъм (нарушения на щитовидната жлеза);
 • Захарен диабет (нарушения в "доставянето" на глюкоза в клетките на тялото);
 • Обструктивна чернодробна патология (нарушение на изтичането на жлъчката от черния дроб);
 • Употребата на някои лекарства (диуретици, бета-блокери).

Прекомерната консумация на животински мазнини е основната причина за хиперхолестеролемия при по-голямата част от пациентите.

Хиперхолестеролемична терапия

Намаляването на концентрацията на холестерол в кръвта може да се постигне чрез промяна на начина на живот и употребата на наркотици. Регулирането на обичайния начин на живот за хиперхолестеролемия е основно превантивна мярка за поддържане на приемливи нива на холестерол.

Ако не помогнат, лекарят взема медицински мерки, предписвайки:

 • Омега-3 киселините - намаляват риска от патологични промени в сърдечния ритъм, увеличават продължителността на живота на пациентите след инфаркт. Поддържайте нормално съдържание на холестерол, предотвратете образуването на кръвни съсиреци, като направите кръвоносните съдове по-еластични и по-силни.
 • Фибрати - коригират липидния метаболизъм в организма, активират ензима липопротеин липаза, ускорявайки метаболизма на мазнините. Те допринасят за повишаване на “добрия” холестерол, предотвратявайки развитието на атеросклероза. Може да се използва едновременно със статини.
 • Секвестранти на жлъчната киселина - за синтез се използва холестерол, произведен от черния дроб. Намаляване на възможността за развитие на патологии на сърцето, включително исхемия, намаляване на броя на фаталните случаи на миокарден инфаркт.
 • Инхибитори - абсорбират холестерола от червата, понижавайки съдържанието му в кръвта. Относително безвредни, могат да се приемат от пациенти, страдащи от сериозни заболявания (например черния дроб). Може да се приема със статини.
 • Статините - инхибират производството на холестерол от черния дроб и понижават концентрацията му в клетките. Допринася за унищожаването на мазнините, увеличава живота на пациентите, намалява броя на възможните последици от атеросклерозата и интензивността на съдовите заболявания. Може да провокира отрицателни промени в мускулната тъкан и черния дроб, поради което приемането им изисква систематично проследяване на кръвни тестове за признаци на увреждане на черния дроб. Когато не се назначават чернодробни заболявания.

Народни средства

Лечението на хиперхолестеролемия включва интегриран подход. Традиционната медицина, достъпна и безопасна, може да помогне при решаването на проблеми с холестерола.

С хиперхолестеролемия дава добър ефект:

 • Шипка. 20 грама сушени нарязани плодове се налива чаша вряща вода. Сварете 15 минути, филтрирайте. Пийте два пъти на ден за половин чаша;
 • Трави. 10 г натрошени цветя се наливат с чаша вода. Гответе 30 минути. Пийте на празен стомах в десертна лъжица три пъти на ден. Курсът е един месец. След 10-дневна почивка лечението може да продължи;
 • Часовник с три листа. Поръсете с нарязани листа, приготвена храна като подправка;
  Бял трън Семената се смилат в брашното. Вземете една чаена лъжичка с храна;
 • Чесън. 350 грама нарязан чесън се налива с чаша алкохол. Поставете деня на тъмно място, филтрирайте. Пийте 2-3 пъти на ден: 20 капки на чаша мляко;
 • Грейпфрут. Белени, нарязани на ситно, добавете настъргани моркови, две чаени лъжички мед, две нарязани орехи и половин чаша кефир (без мазнини). Разбъркайте добре, пийте веднъж на ден.

Диета за хиперхолестеролемия

Общите указания за хиперхолестеролемия с диета могат да бъдат обобщени в няколко прости правила:

 • Намалете броя на изразходваните калории, особено при заседналия начин на живот;
 • Не напълвайте през нощта, контролирайте телесното тегло;
 • Намалете количеството на консумираните животински мазнини, заменяйки го с растителни масла;
 • Включете в храната храни, съдържащи витамини и микроелементи;
 • Не се отказвайте от използването на постно месо;
 • Ограничете приема на сол;
 • Когато избирате диетична маса, не забравяйте за предпочитанията към храната, а не за повишаване на превенцията до ранга на наказанието.

Таблицата показва примерен списък на продуктите, препоръчани и противопоказани в диетата за хиперхолестеролемия.

При хиперхолестеролемия всички ястия се задушават на пара, варят или пекат.

Примерно меню от един ден

Диетата за хиперхолестеролемия е разнообразна и проста. Осъществяването на меню не трябва да създава особени затруднения. Пациентът не може без месо, нека яде с удоволствие. Основното нещо, което не е мазнина и пържени.

Ежедневно хранене за него може да съдържа например:

 1. Закуска: овесена каша със стафиди, зелен чай;
 2. Втора закуска: грейпфрут;
 3. Обяд: зеленчукова супа, варен ориз с късо варено телешко месо, ябълков сок;
 4. Обяд: отвара от шипки, пресни плодове;
 5. Вечеря: готвене извара, билков чай;
 6. През нощта можете да изпиете чаша кефир. Общото количество хляб на ден не трябва да надвишава 120 грама.

Профилактика на хиперхолестеролемия

За да се поддържа приемливо ниво на холестерол в кръвта, трябва да се вземат някои превантивни мерки.

Според правилата за първична профилактика на хиперхолестеролемия (преди да се появи), пациентът трябва да:

 • Да приведе телесното тегло до нормални стойности;
 • Следвайте препоръчаната диета;
 • Откажете се от пристрастяването;
 • Редовно тренирайте;
 • Ограничаване на психо-емоционалните стимули;
 • Нормализира нивата на кръвната захар;
 • Стабилизиране на кръвното налягане;
 • Своевременно лечение на заболявания, които могат да причинят хиперхолестеролемия.

Вторичната профилактика (със съществуващата хиперхолестеролемия) е предназначена да предотврати появата на съдови патологии и развитието на възможни усложнения. По същество тя се крие в консервативната патология на хиперхолестеролемията.

Премахването на модифицируемите рискови фактори и висококачествената навременна терапия могат да увеличат живота на пациента и да имат благоприятен ефект върху неговото качество.

Хиперхолестеролемия: патогенеза, симптоми и лечение

Хиперхолестеролемията е значително повишаване на нивата на холестерола в кръвта. В резултат на промените в нивата на холестерола възниква предразположеност към различни заболявания. Особено силно повишени нива на този компонент на кръвта, засяга сърдечно-съдовата система. Наличието на това отклонение води до атеросклероза, исхемия на сърцето, инсулт и други сериозни заболявания, които могат да бъдат фатални. Постоянното наблюдение на нивото на холестерола в организма елиминира възможността от различни заболявания.

Причини за

Промените в нивата на холестерола предразполагат към различни заболявания.

Развитието на хиперхолестеролемия може да бъде резултат от различни патологии в организма и не само. Често външно физическо влияние или психологически фактори влияят на нивото на холестерола в организма.

Има голяма вероятност това заболяване да се получи вследствие на наследствен фактор. Най-вече, шансът за хиперхолестеролемия възниква от родители, страдащи от това заболяване заедно.

Когато за първи път посещавате лекар, първо се определя ежедневната диета на пациента. В повечето случаи развитието на висок холестерол е резултат от преяждане на храни, съдържащи висок холестерол. Такива продукти могат да бъдат както растителни, така и животински мазнини.

Ако кръвният тест съдържа висок холестерол, препоръчително е да се повтори процедурата по доставяне. Ако при повторното изследване нивото на холестерола е близко до резултатите от първия, това показва, че високият холестерол не е резултат от погрешен анализ.

Ако в организма не се открие патология, която да доведе до дисфункция на органите или тялото като цяло, са възможни следните заболявания, засягащи нивото на холестерола:

 1. Захарен диабет. Нарушаването на метаболизма на глюкозата в организма допринася за промяната на холестерола.
 2. Хипотиреоидизъм. Това е заболяване на щитовидната жлеза, причинено от липсата на хормони.
 3. Различни заболявания с изразени симптоми, засягащи функционирането на черния дроб.

Хиперхолестеролемия се получава като резултат от приема на различни лекарства. По-специално, трябва да се обърне внимание на приема на имуносупресори и бета-блокери.

При диагностиката на появата на тази патология на кръвта, често се взема под внимание независимото влияние върху съдържанието на кръвта. Заседнал начин на живот, лоша диета и наличие на лоши навици - всичко това се отразява на нивото на холестерола в организма. Това е особено вярно за алкохола и никотиновите продукти.

Хиперхолестеролемия може да настъпи след преминаване към друга възрастова категория. Особено силната поява на патология се увеличава в присъствието на наследственост. В резултат на прехода към по-напреднала възраст се появява хипертонична болест, която също влияе на нивото на холестерола в организма.

Предадените по-рано заболявания на сърдечно-съдовата система имат силно въздействие върху нивото на холестерола. Особено след инфаркт на миокарда.

патогенеза

Нарушената липопротеинова активност влияе на нивото на холестерола в организма

Патогенезата или биохимията на хиперхолестеролемията възниква в резултат на нарушен синтез на липиди в организма.

С поглъщането на тялото се получават различни мастни структури, които имат различна класификация: свободен холестерол и естери, мазнини и други.

След като въведете изброените съставки, тялото се опитва да разруши тези структури на компоненти. Всеки вид мазнини се обработват изключително чрез специален ензим в организма.

След многоетапна обработка на мазнини, които са влезли в тялото, крайният продукт навлиза в периферните кръвоносни съдове през лимфната система.

При хората мазнините, получени чрез хранителни вещества, не могат самостоятелно да се движат през човешкото тяло. За тази цел тялото осигурява липопротеини, които са транспортна система за новопристигналите мазнини.

При наличието на хиперхолестеролемия, липопротеините са основният източник на проблема. Нарушената липопротеинова активност влияе на нивото на холестерола в организма.

Нарушената липопротеинова активност причинява ниско плътни и много ниско плътни липопротеини да се придържат към червените кръвни клетки и да се разпространяват в цялото тяло.

За холестерола транспортната система е точно липопротеин с ниска плътност. Следователно, в нарушение на функциите на липопротеините с ниска плътност, в кръвоносната система на организма се появява голямо количество холестерол.

С течение на времето липопротеините с висока плътност могат да елиминират прекомерното количество липопротеини с ниска плътност. Така се оказва, че елиминират холестеролните плаки, които се отлагат на стените на кръвоносните съдове.

Всичко това може да се заключи, че появата на хиперхолестеролемия се дължи на неправилно функциониране и липопротеин с ниска плътност. Или едновременното отсъствие на необходимото количество липопротеини с висока плътност.

Фамилна хиперхолестеролемия

Семейната хиперхолестеролемия се появява в резултат на генно нарушение или мутация.

Семейната хиперхолестеролемия е наследствено заболяване. В 10% от случаите, семейната хиперхолестеролемия засяга коронарните артерии, а юношеските улици могат да бъдат диагностицирани.

Заболяването възниква в резултат на нарушение или мутация на гена. Най-често болестта се проявява при деца, чиито родители са живели на територията, замърсена от отработени газове от производствени предприятия.

Същността на това заболяване се крие във факта, че липопротеините не са в състояние да транспортират необходимото количество холестерол в органите. Това повишава растежа на синтеза на холестеролни плаки.

Яденето на големи количества холестерол в организма започва процеса на отлагане в тези места, където не трябва да се появява холестерол. В резултат се образуват атеросклероза и други заболявания, причинени от съдова оклузия.

диагностика

Диагностика на хиперхолестеролемия включва наличието на няколко точки:

 • Началото на такива заболявания като хранителен магазин, липоидна роговична арка и ксантелазма;
 • Уточняване на историята на пациента;
 • Физически преглед на пациента;
 • Получаване на липидограма;
 • Наличието на възпалителни процеси в организма;
 • Анализ на различни течности по съдържание;
 • Ако е необходимо, се извършват генетични изследвания;
 • Кръвно налягане

лечение

За лечение на комбинирани лекарствени и нелекарствени методи

Как да се лекува правилно хиперхолестеролемията е сложна. Това съчетава лекарствени и немедицински методи.

Не-лекарствените методи включват контрол на теглото, активно упражняване, балансирана диета и отхвърляне на лошите навици.

лекарства

Лекарства за лечение на висок холестерол се използват само в случаите, когато физиотерапията в комбинация с диета не дава значителни резултати.

В повечето случаи на пациентите се предписва курс на лечение със статини. Тези лекарства са специално разработени за намаляване на високия холестерол. Това се дължи на инхибирането на ензима, което допринася за активирането на производството на холестерол в организма. В действителност, това лекарство има силен ефект върху черния дроб.

Заедно със статините могат да се присвоят фибрати. Фибратите са необходими за намаляване нивото на липиди и триглицериди. В същото време, лекарствата допринасят за развитието на липопротеини с висока плътност, които от своя страна спомагат за елиминиране на холестерола в организма.

Алтернативна медицина

Лечението на алтернативната медицина може да се прилага само в случай на леко повишаване на холестерола в организма. Използването на натурални съставки при приготвянето на рецепти намалява нивото на холестерола. За по-силен ефект е необходимо да се използват концентрирани комбинации от различни компоненти, които не съществуват в природата.

диета

Първата стъпка в лечението на хиперхолестеролемия е да следвате правилната диета.

Диета с висок холестерол е главно за ограничаване на количеството холестерол на ден.

Диетата на холестерола изключва храни, съдържащи висок холестерол от диетата. Тези продукти включват тлъсто месо, мастни млечни продукти, някои видове риба.

Определете необходимата диета може само диетолог. Неговата основна задача се основава на дневния прием на холестерол и е равен на 300 милиграма, за да се състави списък на продуктите, които няма да надвишават тази норма с намаление в проценти.

Като правило, след изготвяне на диета, дневното ниво се намалява до ниво от 200 милиграма.

Начин на живот

При лечение на важен активен начин на живот

Особено важно при лечението на висок холестерол за поддържане на правилния начин на живот. Тя се състои в поддържане на активен начин на живот и избягване на фактори, които помагат за развитието на болести.

По-специално се препоръчва да се откаже да се приемат никотинови и алкохолни продукти.

предотвратяване

Превенцията на хиперхолестеролемията е да се изключат фактори в живота ви, които могат да причинят високи нива на холестерол. Те включват: прекомерно тегло, яде мазни храни, липса на активен начин на живот, наличието на лоши навици, пренебрегвайки първите симптоми на болестта.

Хиперхолестеролемията е високо ниво на холестерол в организма. Последиците от тази патология могат да бъдат изразени при различни заболявания. В повечето случаи тези заболявания са свързани със сърдечно-съдовата система. С навременно лечение и лечение може да се елиминира висок холестерол, ако болестта не е причинена от генна мутация и / или наследственост.

Хиперхолестеролемия - какво е това, симптоми, причини и видове заболявания, методи за диагностика и лечение

Според международното кодиране на МКБ 10 патологията е в групата на метаболитни нарушения и се отнася до заболявания на ендокринната система. Анормално висока концентрация на серумния холестерол се наблюдава в 1 случай на 125 души, а 55% от руското население има повишени нива. Холестеролът е фактор, който провокира развитието на сърдечни заболявания и кръвоносни съдове, които се считат за водеща причина за смърт в света. Най-драматичните епизоди се развиват благодарение на семейната предразположеност - повече от 20% от сърдечните пристъпи в ранна възраст се случват по нейна вина.

Обща информация за хиперхолестеролемия

Холестеролът е органично съединение, мастно вещество от групата на липидите. Той участва в много процеси, които осигуряват жизнената активност на човека: определя ригидността, пропускливостта на клетъчните мембрани, се използва от ендокринните жлези за изграждане на половите хормони, е съществен компонент на жлъчката, необходима за храносмилането и др. Черният дроб е отговорен за производството на холестерол.

Холестеролът не е разтворим в кръвта, защото е мастно вещество. Отгоре е покрита с черупка от протеинови молекули - протеини, поради това, което се нарича липопротеин. Има 4 вида тези вещества: много ниска, ниска, средна и висока плътност. Първите три вида се отлагат по стените на кръвоносните съдове, образувайки атеросклеротични плаки, това са LDL (липопротеин с ниска плътност) или „лош“ холестерол. Липопротеините с висока плътност (HDL) са "добри" - те премахват холестерола от стените на артериите, прехвърлят го в черния дроб.

Атеросклеротичните плаки, 60% съставени от холестерол, тесни артерии, намаляват количеството кръв, циркулиращо през тях, са основната причина за атеросклероза. Пълно блокиране на артерията води до развитие на смъртоносни състояния на сърцето, кръвоносните съдове, мозъка, краката - миокарден инфаркт, парализа, гангрена. За да се избегне катастрофа, е необходимо да се определи патологията възможно най-рано и да се започне лечението му.

Видове хиперхолестеролемия

Хиперхолестеролемията не е заболяване, а предпоставка за развитието на други, в по-голяма степен - сърдечно-съдови, патологии. Ходът на състоянието, причинено от повишения серумен холестерол в серума, няма специфични особености, следователно, той се класифицира въз основа на причините за неговото възникване. Има 3 форми на заболяването:

1. Основно - наследствено, предадено на деца от родителите. Генетично определената форма на патология се диференцира в зависимост от начина на предаване:

 • хомозиготни - предадени заедно с гени от двамата родители;
 • хетерозиготен - дефектният ген се предава от един от родителите.

2. Вторични - придобити поради развитие на заболявания, състояния на организма.

3. Хранителни - резултат от прекомерната консумация на животински мазнини.

симптоми

В началния етап патологията не се проявява, поради което постепенно се превръща в пренебрегвана форма, водеща до появата на сериозни заболявания. Признаци на хиперхолестеролемия могат да бъдат:

 • нарушена памет, внимание, намалена производителност;
 • ксантоми - подуване в областта на сухожилията, пръстите на ръцете и краката;
 • Xanthelasma - петна, мастни отлагания на клепачите, понякога - сива лента около роговицата на окото - арката на роговицата или сенилната арка;
 • прояви на ангина пекторис.

Клиничните признаци на хетерозиготна форма на семейството започват в младежка или средна възраст, хомозиготни в детска възраст. Във всички възрастови периоди, плазмената холестеролна концентрация при 95% от пациентите с хетерозиготна форма над 200 mg / dL, при липса на лечение, е възможен излишък от 300 mg / dL. Хомозиготната форма на патологията може да протече по-трудно, с показател за нивото на холестерола до 600 mg / dl и по-висок, появата на ксантома е възможна през първото десетилетие от живота. Без интензивно лечение до 30-годишна възраст има възможност за смърт.

Причини за възникване на хиперхолестеролемия

Веднъж попаднали в човешкото тяло, всички мазнини, включително холестерол, се разграждат, абсорбират в лимфната система и след това се транспортират до органите и тъканите с потока на лимфата посредством липопротеини. Ако LDL доставя твърде много мазнини в тъканните клетки, се появява хиперхолестеролемия. Заболяването допринася за всякакви отклонения от нормата в процесите на образуване и използване на холестерола:

 • твърде интензивен синтез;
 • нарушение на елиминирането;
 • висок прием с храна.

Основните причини за патологичното състояние са:

1. Първична или фамилна хиперхолестеролемия се дължи на наследствена предразположеност, когато анормални гени се предават от родител на човек. При наследствено заболяване може да се наруши:

 • структурата на липопротеиновия протеин;
 • чувствителност на тъканни клетки към липопротеини;
 • синтез на транспортни ензими.

2. Вторичната форма на заболяването е провокирана от следните заболявания и състояния на организма:

 • нервно напрежение, стрес;
 • хормонални промени;
 • нефротичен синдром - увреждане на бъбреците, характеризиращо се с висока дневна загуба на протеин в урината и визуално проявено подуване по цялото тяло;
 • захарен диабет;
 • хипотиреоидизъм - постоянна липса или пълна липса на тироидни хормони;
 • хронично чернодробно заболяване;
 • високо кръвно налягане;
 • заседнал начин на живот.

3. Появата на хранителната форма допринася за неправилния начин на живот:

 • Прекомерният прием на холестерол от храната и недостатъчната му дезинтеграция в организма се дължат на лошо хранене и нездравословни хранителни навици. Например, редовната консумация на храни, пържени в свинска мас, насърчава увеличаването на количеството мастни вещества в кръвния поток.
 • Редовна, в големи количества, консумация на алкохол.
 • Приемане на някои лекарства - бета-блокери, диуретици и др.
 • Хиподинамия - недостатъчна двигателна активност.
 • Наднорменото тегло поради небалансирано хранене.

лечение

Комбинираната терапия на хиперхолестеролемия включва медикаментозно лечение, спазване на правилата за здравословен начин на живот, иновативни методи, народни средства. Успешното лечение е възможно само при нормализиране на теглото, спиране на алкохола и пушене, умерено физическо натоварване и диета. При тежки форми на патология прибягва до промяна на състава и свойствата на кръвта с помощта на специални устройства. Следните групи лекарства са ефективни при лечението на заболяването:

 • Статини - блокират активността на ензими, които произвеждат холестерол, ускоряват процеса на липидно разрушаване;
 • инхибитори на абсорбцията на холестерол в червата - намаляване нивото на LDL;
 • фибрати - активират действието на ензими, които ускоряват метаболизма на мазнините;
 • секвестранти - стимулират производството на мастни киселини от черния дроб, докато харчат холестерола и намаляват нивото му в кръвта;
 • Омега-3 полиненаситените мастни киселини - нормализират баланса на полезния и вредния холестерол, като използват последния.

Народна медицина

За да се намали концентрацията на холестерол в кръвта, можете да приготвите отвари, тинктури, билкови чайове. Те се използват като компоненти на комплексна терапия или независими помощни средства. Лечението на хиперхолестеролемия ще бъде ефективно, ако използвате корен от глухарче, ленено семе, бедра, боб, люцерна и др. Средствата, приготвени по популярни рецепти, са лесни за приготвяне и са на разположение:

 1. 60 г коноп от конопа могат да се излят върху 1 литър вода, да се варят и да се задушават на малък огън в продължение на 10 минути. Вземете 100 g преди хранене на всеки 4 часа. Тези, които не понасят миризмата на офис може да се добави в бульон малко маточина.
 2. 1 чаена лъжичка пелин годишно (по-добре листа) се налива 1 литър вряща вода, настояват. Чаят трябва да бъде приятен на вкус, леко горчив. Пийте по 1 чаша 20 минути след хранене три пъти на ден.
 3. 20 г сушени плодове от шипка се поставят в купа с емайл и се налива чаша преварена вода. Поставете във водна баня, поставете на малък огън, оставете да къкри за 15 минути, след това се охлажда и се прецежда. Пийте по половин чаша два пъти дневно.
 4. Семена от магарешки бодил се смилат до състояние на прах, взето с храна от 1 чаена лъжичка.

Функции за захранване

За да се премахне излишния холестерол от организма, диетата трябва да се наблюдава повече от един месец. Диетата на човек, страдащ от патология, трябва да бъде разнообразна, балансирана, да се състои от продукти и ястия, които нормализират метаболизма, имат антисклеротичен ефект, допълнен с витамини, минерални комплекси. Диетичното меню трябва да бъде съставено, като се вземат предвид следните принципи:

 • намаляване на количеството мазнини;
 • намален прием на наситени мастни киселини;
 • увеличаване на количеството фибри, сложни въглехидрати;
 • ограничаване на приема на сол;
 • замяна на животински мазнини с зеленчуци.

Ползата ще донесе мастни видове риба, рибено масло. Месни ястия са най-добре приготвени на базата на филета и филе, препоръчително е да се премахне мастния слой. Основните компоненти на диетата трябва да бъдат бульони от постно месо, зърнени храни, зърнени храни, зеленчуци, плодове. Можете да ядете хляб от груби сортове брашно. По-добре е да се пекат ястия, яхния, кипене, пара. Когато болестта не трябва да се използва:

 • колбаси, колбаси, пушено месо, консерви от месо;
 • мазни меса;
 • абитуриент;
 • жълтъци;
 • месо от раци и скариди, хайвер;
 • млечни продукти;
 • масло;
 • твърди и обработени сирена;
 • ядки;
 • сладкиши, сладкиши;
 • алкохол.

Профилактика на хиперхолестеролемия

Спазвайки правилата на здравословния начин на живот, е възможно да се избегне появата на заболяването (първична превенция), или да се запазят и намалят нивата на серумния холестерол при наличие на съществуващо заболяване (вторична превенция) с навременно медицинско лечение. Основните мерки за предотвратяване на патологично състояние са:

 • нормализиране на телесното тегло;
 • диетична храна;
 • умерено упражнение;
 • избягване на алкохол и пушене;
 • нормално психо-емоционално състояние;
 • навременно лечение на заболявания, които повишават концентрацията на холестерол в кръвта (диабет, високо кръвно налягане и др.).