Image

Спешността на проблема с диабета

Захарният диабет (DM) е сред най-често срещаните хронични заболявания в света. Напоследък тази болест е изследвана като социален проблем, става все по-неотложна. Това се дължи на факта, че има увеличаване на броя на хората, страдащи от диабет, хроничния характер на заболяването, развитието на различни видове усложнения, които водят до намаляване на качеството на живот и намаляване на продължителността му [1].

Според Международната диабетна федерация (IDF) в момента в света има 415 милиона души с диабет. До 2040 г. се очаква увеличаване на броя на хората с диабет до 642 милиона души. [1]. Във връзка с увеличаването на броя на пациентите с диабет е уместна възможността за получаване на надеждна информация за здравословното състояние на такива пациенти (развитие на усложнения, продължителност на живота, инвалидност и др.). Възможно е да се осъществи събирането и съхранението на информация чрез регистъра „Diabetes mellitus“.

Диабетът е хронично неинфекциозно заболяване, чийто темп на растеж и разпространение се е превърнал в мащаб на световна катастрофа [2; 3]. Значителни икономически разходи и социални щети, дължащи се на нарастващото разпространение на диабета и съпътстващите го усложнения, висока инвалидност и смъртност при това заболяване, са били основа за приемането през 2006 г. на резолюцията на ООН (ООН), която обяви глобалната заплаха от диабет и се нарича разработване на регионални програми за превенция, профилактика и лечение на диабет и усложнения, причинени от това заболяване.

В контекста на нарастващото разпространение на диабета и усложненията, свързани с диабета, организирането на система за регистриране и мониторинг на показателите, свързани с това заболяване, е приоритет от първи ред в националните здравни системи. По този начин развитието на структурата на регистъра на СД, което е ключов източник на епидемиологични данни, придобива национално значение. В Руската федерация (РФ) клиничният и епидемиологичен мониторинг на диабета от 1996 г. е извършен чрез Държавния регистър на пациентите с диабет (ГСРД), методологичен и организационен референтен център на който е Ендокринологичният научен център на Министерството на здравеопазването на Русия [2]. GRSD е създадена със Заповед № 404 на Министерството на здравеопазването на Руската федерация от 10 декември 1996 г. като част от изпълнението на Федералната програма за диабет. Работата на регистъра за 20-годишен период изигра ключова роля при оценката на разпространението на диабета и диабетните усложнения в Руската федерация.

Въпреки това, поради факта, че доскоро анализът на епидемиологичните данни е извършван статично, той е еднократно намаление за края на календарната година въз основа на сумирането на базите данни на отделни субекти на Руската федерация.

Според данните на Световната здравна организация за ноември 2016 г. [4]:

- около 422 милиона души страдат от диабет в световен мащаб;

- повече от 80% от смъртните случаи от диабет се срещат в страни с ниски доходи;

- броят на хората, страдащи от диабет, се е увеличил от 108 милиона през 1980 г. на 422 милиона през 2014 г.;

- Разпространението на диабета сред хората над 18-годишна възраст се е увеличило от 4,7% през 1980 г. на 8,5% през 2014 г.;

- диабетът е една от основните причини за заболявания като слепота, бъбречна недостатъчност, инфаркти, инсулти и ампутация на долните крайници;

- приблизително 1,5 милиона смъртни случая през 2012 г. са пряко свързани с диабета, а други 2,2 милиона смъртни случая са придружени от високи нива на кръвната захар;

- почти 50% от смъртните случаи, дължащи се на високи нива на кръвната захар, настъпват преди 70-годишна възраст;

- правилно хранене, поддържане на здравословно телесно тегло, редовна физическа активност, въздържание от употреба на тютюн, намаляване на риска от диабет или забавяне на появата му;

- диабетът може да бъде лекуван и усложненията, възникващи на неговия фон, могат да бъдат предотвратени или забавени с помощта на профилактична диета, определена физическа активност, лекарства и редовно изследване и лечение на усложнения;

- до 2030 г. диабетът ще бъде сред десетте най-големи причини за смъртта в световен мащаб (фиг. 1).

От 1980 г. насам броят на хората с диабет се е увеличил почти четири пъти. Разпространението на това заболяване се увеличава в световен мащаб, причините за увеличаването на броя на хората с диабет са сложни, но това увеличение се дължи отчасти на увеличаването на броя на хората, страдащи от наднормено тегло, включително увеличаване на разпространението на затлъстяването, които са пряко свързани с проблема с ниските нива на физическа активност и превенция на населението.

Увеличението на разпространението на диабета в Руската федерация, според данните на Държавния регистър на диабета за периода 2000-2015 г., е представено на фигура 2. Всички видове диабет могат да причинят различни усложнения в много органи на човешкото тяло и да увеличат риска от преждевременна смърт. През 2012 г. причината за смъртта на 1,5 милиона души по света е диабет. Правилното хранене, редовната умерена физическа активност, поддържането на здраво телесно тегло и избягването на употребата на тютюн в повечето случаи спомагат за предотвратяване на диабета и свързаните с него усложнения.

Фиг. 1. Статистика SD [5]

Фиг. 2. Увеличаване на разпространението на диабета в Руската федерация [2]

Високите икономически разходи и социалните щети, свързани с увеличаване на броя на пациентите със захарен диабет, налагат организирането на система за регистриране и наблюдение на информацията за заболяването.

Независимо от това, системата, предназначена за отчитане на заболеваемостта и смъртността, преобладаваща в Русия, не отговаря на настоящите нужди от оценка и прогнозиране, което определя развитието на Регистъра на диабета като един от най-важните приоритети в диетологията.

Регистърът SD е автоматизирана информационно-аналитична система за мониторинг на захарния диабет в цялата страна, която осигурява мониторинг на пациента от включването му в регистъра и динамиката на лечението му. 69 региона в 9 федерални области на Руската федерация бяха прехвърлени в онлайн работа на Госрегистър SD (фиг. 3).

Фиг. 3. Състояние на работата на Госрегистър SD [2]

През април 2016 г. Световната здравна организация публикува Глобалния доклад за диабета, призовавайки за действия за намаляване на излагането на населението на рискови фактори за развитието на диабет тип 2 и за подобряване на качеството и достъпността на медицинските грижи за пациенти с всички форми на диабет.

За предотвратяване или забавяне на диабет тип 2, най-ефективни са мерки, насочени към поддържане на здравословен начин на живот. За да се предотврати развитието на диабет тип 2 и неговите усложнения, са необходими следните:

• да имате здраво телесно тегло и да го поддържате;

• наличие на умерена физическа активност - около 30 минути през повечето дни; необходима е допълнителна дейност за намаляване на теглото;

• правилно здравословно хранене, намаляване на консумацията на захар и наситени мазнини;

• въздържание от употреба на тютюн - тютюнопушенето увеличава риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания.

Диагностика и лечение

Диагностицирането на диабет в ранните стадии може да се направи с относително евтин тест за кръв.

Основните направления на лечението на диабета са подходяща диета, която помага за намаляване на кръвната захар и други рискови фактори, които водят до разрушаване на кръвоносните съдове, физическата активност. Прекратяването на употребата на тютюн предотвратява развитието на усложнения, причинени от диабет.

Дейностите, които спестяват разходи и са осъществими в развиващите се страни, включват:

• контрол на умерена глюкоза в кръвта, особено при хора с диабет тип 1. Тези хора се нуждаят от инсулин;

• хората с диабет тип 2 могат да бъдат лекувани с перорални лекарства, но може да се нуждаят и от инсулин;

• контрол на кръвното налягане;

Други дейности за спестяване на разходи включват:

• скрининг за ретинопатия, която причинява слепота;

• контрол на липидите в кръвта (за регулиране нивата на холестерола);

• скрининг, който има за цел да идентифицира ранните признаци на бъбречно заболяване, свързано с диабет.

Авторите [6] разработиха изобретението, което се отнася до диагностицирането в ранните стадии на предразположеност към захарен диабет тип 2 (диабет тип 2). Диагностиката се извършва чрез сканиране на отворените длани на двете ръце с пръсти. Получените изображения ни позволяват да оценим дерматоглифичните особености, които характеризират топографията на дланите и моделите на дисталните фаланги на пръстите. В процеса на провеждане на изследването се взема предвид вида на получените образи; посока към палмарните полета, които са основните палмови линии A, B, C и D; брой на хребета и ъгъл atd; вид на рисунките на тенер, хипотенар, в между пръстите и пръстите; ширина, брой и характер на палмарните линии; подреждане на аксиален и палмарен трирадиус. Според получените данни се прави заключение за степента на риск от диабет тип 2. Изобретението може да се прилага за целите на медицинската превенция и формирането на "рискова група", т.е. за скрининг тестове на хора, които все още не са болни, но рискът от развитие на заболяване от диабет тип 2 е възможен с определена вероятност.

Учените са разработили метод [7], който се отнася до медицината, по-специално до ендокринологията и кардиологията, и има за цел да предскаже развитието на диабет тип 2 при хора, страдащи от метаболитен синдром. Изследването се състои в определяне съдържанието на аспартат аминотрансфераза (х1), крайния систоличен обем на лявата камера (х2), крайния диастоличен обем на лявата камера (х3), съдържанието на аланин аминотрансфераза (х4), систоличното кръвно налягане (х5), размера на лявото предсърдие (х6), съдържанието на триглицериди. (x7), кортизол (x8), серумна захар два часа след хранене (x9), възраст на пациента (x10), индекс на телесна маса на пациента (x11), отсъствие или наличие на пациент с лоша наследственост според диабет тип 2 (х12) ) с n от следното изчисляване на показателя за стратификационния риск G (x) = 0.27 · x1 + 0.28 · x2 + 5.03 · x3 + 0.25 · x4 + 0.12 · x5 + 1.93 · x6-3.13 · х7 + 0.28 х8 + 1.05 · х9 + 0.17 х10 +

0.06 · X11 + 0.59 · X12. Ако индикаторът за стратификационния риск G (x) е по-голям от 88,1, тогава рискът от диабет се счита за висок, иначе незначителен. Методът позволява индивидуално прогнозиране на риска от развитие на диабет, като се вземат предвид личните данни на всеки отделен пациент с метаболитен синдром.

В същото време е предложен метод за експресно диагностициране на диабета по отношение на съдържанието на следи от ацетон във въздуха, издишан от човека. Определянето на съдържанието на ацетон в пробата се извършва с помощта на инструментален комплекс "концентрираща центрофуга - масспектрометър". Използването на този метод позволява да се следи динамиката на отделянето на следи от ацетон в реално време [8].

Известно изобретение, което се отнася до медицината, а именно до областта на ендокринологията, и може да се използва за диференциалната диагноза на инсулин-зависим и неинсулинозависим захарен диабет, състоянието на тяхната компенсация. За да се повиши надеждността и точността на изследванията, да се опрости анализа, да се съкрати времето за анализ и неговата безопасност, се предлага да се определят едновременно в урината и органичните киселини чрез превръщането им в триметилсилилови производни. С помощта на газова хроматографска сепарация на капилярни колони и на сумата от всички съединения, както и на процента пирувирова, винена, лимонена киселина и глюкоза, е възможно да се определи вида на диабета и степента на компенсация [9].

Timakov A.A., Turova E.A., Golovach A.V. патентована изобретението, свързано с медицината, по-специално с ендокринологията. Същността на изобретението се състои в това, че във връзка с диетична терапия и инсулинова терапия или приемане на хипогликемични лекарства, водата се предписва на пациента като питейна вода, имаща обща минерализация от 200-500 mg / l, със съдържание на деутерий не повече от 100 ppm и съдържание на кислород -18 не повече от 1800 ppm. Дневна доза лека вода 1000-1500 ml. Първият прием, съгласно метода, е 200-250 ml сутрин на празен стомах, останалото количество вода през деня, 30-40 минути преди хранене или между отделните хранения, дневно. Курсът на лечение продължава от 28 до 45 дни. Употребата на такава вода спомага за намаляване на нивата на кръвната захар, намалява гликозурията, подобрява метаболитните процеси [10].

От това следва, че намаляването на разпространението на основните усложнения, причинени от диабета в резултат на въвеждането на нови съвременни технологии в профилактиката, диагностиката и лечението на диабета, значително намалява разходите за лечение на основните усложнения на това заболяване.

Работата е извършена в рамките на научен проект № 15-36-01235 от 15 март 2017 г., подкрепен от Руската фондация за основни изследвания, „Социални аспекти и превенция на диабета и затлъстяването”.

Диабет - съвети и трикове

Проблем с диабета

Захарен диабет (DM) е остър медицински и социален проблем, свързан с приоритетите на националните здравни системи в почти всички страни по света, защитени от регламентите на СЗО.

Драмата и значението на проблема със захарния диабет се определя от високата честота на диабета, високата смъртност и ранното увреждане на пациентите.

Разпространението на диабета в западните страни е 2-5% от населението, а в развиващите се страни достига 10-15%. На всеки 15 години броят на пациентите се удвоява. Ако през 1994 г. в света имаше 120,4 милиона пациенти с диабет, то до 2010 г. техният брой, според експерти, ще бъде 239,3 милиона, а в Русия около 8 милиона души страдат от диабет.

Захарен диабет тип II доминира в структурата на заболеваемостта, което представлява 80-90% от цялата популация пациенти. Клиничните прояви на захарен диабет тип I и II са много различни. Ако захарен диабет тип I (инсулин-зависим) дебютира с остро диабетна кетоацидоза и такива пациенти обикновено се хоспитализират в специализирани ендокринологични (диабетологични) отделения, тогава захарен диабет тип II (неинсулинозависим) се разпознава по-скоро случайно: по време на медицински преглед, преминаване на комисии и др. г. Всъщност в света за един пациент с захарен диабет тип II има 2-3 души, които не са наясно със заболяването си. В същото време в най-малко 40% от случаите те вече страдат от така наречените късни усложнения с различна тежест: коронарна болест на сърцето, ретинопатия, нефропатия, полиневропатия.

Захарният диабет е заболяване, с което неизбежно се сблъсква лекар от всяка специалност в своята практика.

И. Дедов, Б. Фадеев

Прочетете и в този раздел:

 • Честота на диабета
 • Намерете отговора в медицинската библиотека

Световен ден за диабета -

 • 1 Значението на събитието
 • 2 Теми за Световния ден
 • 3 Вж
 • 4 Бележки
 • 5 Препратки

Значението на събитието

Захарен диабет е сред първите три заболявания, които най-често водят до инвалидност и смъртност на населението (атеросклероза, рак и диабет).

Според СЗО, захарният диабет увеличава смъртността с 2-3 пъти и съкращава продължителността на живота.

Спешността на проблема се дължи на мащаба на разпространението на диабета. Към днешна дата в света са докладвани около 200 милиона случая, но действителният брой на случаите е около 2 пъти по-висок (не са взети под внимание лицата със светлина, която не изисква медицинско лечение, форма). В същото време заболеваемостта се увеличава ежегодно във всички страни с 5... 7%, а на всеки 12... 15 години тя се удвоява. Следователно катастрофалното нарастване на броя на случаите придобива характер на неинфекциозна епидемия.

Захарен диабет се характеризира с постоянно повишаване на нивата на кръвната захар, може да се появи във всяка възраст и продължава през целия живот. Наследствена предразположеност е ясно видима, но реализирането на този риск зависи от действието на много фактори, сред които затлъстяването и хиподинамията са водещи. Има диабет тип 1 или инсулинозависим и захарен диабет тип 2 или не-инсулинозависим. Катастрофално увеличение на честотата е свързано със захарен диабет тип 2, който представлява повече от 85% от всички случаи.

На 11 януари 1922 г. Бантинг и Бест първо инжектират инсулин на тийнейджър, страдащ от диабет - започва ерата на инсулиновата терапия - откриването на инсулин е значително постижение на медицината на двадесети век и е удостоен с Нобелова награда през 1923 година.

През октомври 1989 г. беше приета Декларацията на Свети Винсент за подобряване на качеството на грижите за хората с диабет и беше разработена програма за нейното прилагане в Европа. Подобни програми съществуват в повечето страни.

Животът на пациентите продължава, те спират да умират директно от диабета. Напредъкът в диабетологията през последните десетилетия ни позволява да гледаме оптимистично на решаването на проблеми, причинени от диабета.

Теми за Световния ден

Unimed - биохимия - оценка на гликемията при диагностициране на захарен диабет: актуални проблеми и решения

09.02.2011

Оценка на гликемията при диагностициране на захарен диабет: настоящи проблеми и решения

A.V. Indutny, MD,

Омска държавна медицинска академия

Нивото на глюкоза в кръвта е от първостепенно значение при диагностицирането на хроничния хипергликемичен синдром на захарния диабет. Правилното клинично тълкуване на резултатите от определянето на гликемията и следователно адекватната диагностика на захарния диабет до голяма степен зависи от качеството на лабораторната услуга. Добрите аналитични характеристики на съвременните лабораторни методи за определяне на глюкозата, провеждането на вътрешна и външна оценка на качеството на изследванията осигуряват висока надеждност на лабораторния процес. Но това не решава въпросите за съпоставимостта на резултатите от измерването на глюкозата, получени чрез анализиране на различни видове кръвни проби (цяла кръв, неговата плазма или серум), както и проблеми, причинени от понижаване на нивото на глюкозата по време на съхранението на тези проби.

На практика, съдържанието на глюкоза се определя в цяла капилярна или венозна кръв, както и в съответните плазмени проби. Въпреки това, нормативните граници на колебанията в концентрацията на глюкозата се различават значително в зависимост от вида на изследваната кръвна проба, което може да бъде източник на тълкувателни грешки, водещи до хипер- или поддиагностика на захарния диабет.

В цяла кръв концентрацията на глюкоза е по-ниска в сравнение с плазмата. Причината за това несъответствие е по-ниското съдържание на вода в цяла кръв (на единица обем). Неводната фаза на цяла кръв (16%) е представена главно от протеини, както и от плазмени липидно-протеинови комплекси (4%) и еднакви елементи (12%). В кръвната плазма, количеството на неводната среда е само 7%. Така концентрацията на водата в цяла кръв е средно 84%; в плазмата 93%. Очевидно е, че кръвната захар е само под формата на воден разтвор, тъй като се разпространява само във водната среда. Следователно, стойностите на концентрацията на глюкоза при изчисляване на обема на цялата кръв и обема на плазмата (при един и същ пациент) ще се различават по 1.11 пъти (93/84 = 1.11). Тези разлики са взети предвид от Световната здравна организация (СЗО) в представените гликемични стандарти [1]. От известно време те не са причина за недоразумения и диагностични грешки, защото на територията на дадена страна селективно се използва селективна капилярна кръв (постсъветско пространство и много развиващи се страни) или венозна кръвна плазма (повечето европейски страни) за определяне на глюкозата.

Ситуацията се промени драматично с появата на индивидуални и лабораторни измерватели на кръвната глюкоза, оборудвани с директни сензори за четене и измерващи концентрацията на глюкоза на обем на плазмата. Разбира се, определянето на глюкозата директно в кръвната плазма е най-предпочитано, тъй като не зависи от хематокрита и отразява истинското състояние на въглехидратния метаболизъм. Но съвместното използване на гликемия за плазмата и цяла кръв в клиничната практика е довело до ситуация на двойни стандарти при сравняване на резултатите от проучването с диагностичните критерии за захарен диабет. Това създава предпоставки за различни тълкувателни недоразумения, които влияят неблагоприятно върху ефективността на гликемичния контрол и често предотвратяват използването от клиницистите на данните, получени от пациентите при самоконтрол на кръвната захар.

За да се решат тези проблеми, Международната федерация по клинична химия (IFCC) е разработила препоръки за представяне на резултатите от определянето на нивото на глюкоза в кръвта [2]. В този документ се предлага да се превърне концентрацията на глюкоза в цяла кръв до стойност, еквивалентна на неговата плазмена концентрация, като се умножи стойността на първата с фактор 1.11, което съответства на съотношението на водните концентрации в тези два типа проби. Използването на единичен индикатор за плазмена глюкоза (независимо от метода на определяне) има за цел значително да намали броя на медицинските грешки при оценката на резултатите от анализа и да елиминира погрешното разбиране от страна на пациента на причините за разликите между показанията на отделните измерватели на кръвната захар и лабораторните данни.

Въз основа на становището на експертите на IFCC, СЗО направи разяснения относно оценката на гликемията при диагностицирането на захарен диабет [3]. Важно е да се отбележи, че в новото издание на диагностичните критерии за захарен диабет от секциите на нормалните и патологични стойности на кръвната глюкоза се изключва информация за нивото на глюкоза в цяла кръв. Очевидно е, че лабораторната служба трябва да гарантира, че предоставената информация за нивото на глюкозата съответства на настоящите диагностични критерии за диабета. Предложенията на СЗО [3], насочени към решаване на този неотложен проблем, могат да бъдат сведени до следните практически препоръки:

1. При представяне на резултатите от проучването и оценка на гликемията е необходимо да се използват само данни за нивото на глюкоза в кръвната плазма.

2. Определянето на концентрацията на глюкоза в плазмата на венозната кръв (колориметричен метод на глюкозооксидаза, метод на глюкозооксидаза с амперометрично откриване, хексокиназа и глюкоза дехидрогеназа) трябва да се извършва само в условията на събиране на кръв в епруветка с инхибитор на гликолизата и антикоагулант. За да се предотврати естествената загуба на глюкоза, е необходимо да се съхранява контейнерът за кръвния флакон в лед, докато плазмата се отстрани, но не повече от 30 минути от момента на вземане на кръвта.

3. Концентрацията на глюкоза в плазмата на капилярната кръв се определя чрез анализиране на цялата капилярна кръв (без разреждане) на инструменти, които имат единица клетки, предоставена от производителя (Reflotron), или вградено преобразуване на резултата от измерването до нивото на глюкозата в кръвната плазма (отделни измерватели на кръвната захар).

4. В проучването на разредена проба капилярна кръв (haemolysates) устройства с амперометрично откриване (EcoTwenty, EcoMatic, EcoBasic, Biosen, SuperGL, AGCF и т. П.) и биохимични анализатори (глюкоза оксидаза, хексокиназа и метод глюкоза дехидрогеназа) се определя от концентрацията на глюкозата в цяла кръв. Получените по този начин данни трябва да се намалят до гликемичните стойности на капилярната кръвна плазма, умножавайки ги с коефициент 1.11, който превръща резултата от измерването в глюкозно ниво на капилярната кръвна плазма. Максимално допустимият интервал от момента на приемане на цялата капилярна кръв до хардуерния етап на анализа (използвайки методи с амперометрично откриване) или центрофугиране (чрез колориметрични или спектрофотометрични методи) е 30 минути, като пробите се съхраняват в лед (0 - +4 С).

5. В заготовката на резултатите от изследването е необходимо да се отчете видът на кръвната проба, в която се измерва нивото на глюкозата (под формата на индикаторно наименование): ниво на глюкозата на капилярната кръвна плазма или на нивото на глюкозата на венозната кръвна плазма. Нивата на плазмена глюкоза на капилярната и венозната кръв са същите, когато се изследва пациент на празен стомах. Интервалът на референтните (нормални) стойности на глюкозата на гладно в плазмата: от 3.8 до 6.1 mmol / l [4].

6. Трябва да се има предвид, че след хранене или натоварване с глюкоза, концентрацията на глюкоза в плазмата на капилярната кръв е по-висока, отколкото в плазмата на венозната кръв (средно - с 1.0 mmol / l) [1 3]. Следователно, когато се провежда тест за глюкозен толеранс под формата на изследователски резултат, е необходимо да се посочи информация за типа на пробата от кръвна плазма и да се осигурят подходящи критерии за интерпретация (таблица).

Интерпретиране на резултатите от стандартния тест за глюкозен толеранс [1, 3]

Значението на диабета

Въпросите на стратегия за борба с широко разпространеното ендокринологично заболяване са дневен ред на редица редовни медицински конференции на различни нива. Реалните проблеми с диабета не стават по-малко. Една от основните причини е, че пациентските единици отговарят на ясно определени медицински изисквания. Експертите казват, че в повечето случаи е възможно да се постигне стабилна компенсация на гликемията (нивото на кръвната захар). Променена ли е същността на древната болест или е променен подходът към неговото лечение?

Специална категория хора с диабет са деца.

Увеличаването на броя на инсулин-зависимите диабетици се увеличава всяка година. Групата пациенти от тип 2, които не са на инсулинова терапия, най-често включват хора на възраст над 45 години. Проблемите им са, че за възрастните пациенти е трудно да променят хранителните си навици и начин на живот поради болест. Медицинската статистика е такава, че съотношението между 1 и 2 групи е 10 и 90%.

Други нарушения в организма, като дисфункции на органите на стомашно-чревния тракт, затлъстяване, хипертония, се присъединяват към основната диагноза на възрастовия пациент. Патологиите изискват от пациентите ограничения в хранителните компоненти ("бързи" въглехидрати, животински мазнини). Но в арсенала на диабетиците от втория тип има житейски опит, умения и знания, които трябва компетентно да използвате.

Такива пациенти имат отговорен плодороден период, който, напротив, е пред младите хора. Детето с диагноза трябва да се научи точно да изчислява условните „хлебни единици“, показващи съотношението: 12 грама хляб към ядената храна и доза краткодействащ инсулин. За да могат да разберат хормонална заместителна терапия, етикетиране, видове, условия на съхранение на използваните глюкозо-понижаващи средства.

До този момент родителите или хората, които ги заместват, трябва да го направят за него. Хранене болно бебе не се различава от обичайното. Тялото му расте и се развива, така че се нуждае от пълен набор от хранителни вещества. Младият мъж се движи много.

Често стратегията за лечение зависи в голяма степен от причината за диабета. Продължителната хипергликемия (повишена кръвна захар) се причинява от липсата на хормона на панкреаса. Или в организма има фактори, които противодействат на активността на инсулина. Характерно за ендокринната болест е хронично течение и нарушение на всички видове метаболизъм (въглехидрати, протеини, мазнини, водно-солеви, минерални).

Децата на 10–12 години са в специална рискова зона за възникване на болестта, а в началото на пубертета са в основата на хормоналната революция. Инсулин-зависимият тип 1 диабет често е провокиран от сезонни вирусни огнища. Специализирани клетки на панкреаса, наречени „островчета на Лангерханс“, отказват да синтезират (произвеждат) инсулин.

Съвременните изследвания доказват, че тя е отговорна за производството на бета-клетките - имунната система. Когато функциите му се нарушават в кръвта, започват да се произвеждат антитела. Те са насочени срещу собствените си тъкани в човешкото тяло. Всичко, което влияе негативно върху имунната система, косвено води до диабетно заболяване.

"Рискови групи" от диабет тип 1

Общ рисков фактор е признат за генетичен, особено при наследяване на инсулин-независим тип диабет. Последните научно-ефективни изследвания показват, че след раждането се установява потенциална податливост към диабета според резултатите от генетичен специален анализ. Така човек се предупреждава за възможността за неговото развитие.

Основните опити да се сведе до минимум развитието на диабет при млади хора в риск са:

 • Да се ​​използва оттегляне от ваксинацията на втория план. Един спорен въпрос веднъж получи повече и повече доказателства под формата на регистрирано увеличение на честотата на захарен диабет от първия тип скоро след профилактичната ваксинация.
 • В детската градина училището трябва да избягва инфекция с херпесни вирусни заболявания (стоматит, варицела, рубеола). Инфекцията често може да се прояви дълго време без симптоми, латентно (тайно) и с атипични симптоми.
 • Редовно се извършва превенция на чревната дисбиоза, за да се идентифицират нарушения на ензимите.
 • Да се ​​предпази от стреса по достъпни начини (психологически блокажи, дихателни упражнения, билкови лекарства).

За хора с предразположеност към диабет е важно да се следи телесното тегло на всяка възраст. Формално стойността, получена в резултат на разликата във височината, измерена в cm, и коефициента 100, се счита за нормална, а цифрата се анализира с действителната маса, в kg. При дете от ранна детска възраст (до 1 година) нормалното тегло се изчислява по специални таблици.

Алтернатива на инсулиновата терапия?!

Синтезирано, изкуствено получено, подобно на човешкия хормон на панкреаса е безспорен лидер сред хипогликемичните агенти. Инсулиновите инжекции бързо и ефективно намаляват нивата на кръвната захар. Но има редица причини, поради които употребата му е неприемлива за конкретен пациент (идиосинкразия на лекарството, невъзможност за контрол на кръвната захар).

В допълнение към проблемите на диабета при децата, при лечението на заболяването те се сблъскват с въпроса как да се замени инсулиновата терапия или какви средства да се използват паралелно с нея. Голяма ефективност, например, известна акупунктура. Но както всеки друг метод, той има някои практически неразрешими въпроси.

Пациентите, които решат да я използват, трябва да знаят за него:

 1. Процедурата трябва да се извърши от опитен техник стриктно на временен график.
 2. Тази акупунктурна сесия е безболезнена. Болката не се отнася до така наречените "обусловени усещания".
 3. Психологически е трудно да издържите вида на иглите и цялата процедура.

Използването на фитотерапевтични методи е по-препоръчително за пациенти в напреднала възраст. Действието на лечебните растения е меко и опънато в действието си. Във всеки случай пациентите трябва да бъдат внимателни и внимателни, когато отговарят на нови методи, които обещават 100% излекуване на заболяването.

Днес медицината няма средства за пълно възстановяване на нарушената функция на панкреаса - за производство на инсулин. Изследвани са няколко валидни метода и средства за коригиране на високите нива на кръвна захар. Те спомагат за подобряване на работата на тялото и за подобряване на човешкото благосъстояние.

Те включват:

 • хомеопатични средства;
 • минерали и витамини (група В, аскорбинова киселина, А, РР);
 • електроактивирани водни разтвори (устройство "Expo");
 • акупресура и акупунктура (акупунктура);
 • физически и дихателни упражнения (симулатор на Флоров);
 • аромат и рефлексотерапия, използващи мед, пиявици, метални изделия и др.

Увеличете химичните елементи на глюкозния толеранс (хром, ванадий, магнезий). Препоръчват се растителни комплекси, съдържащи части от билки с хипогликемично действие (галеги, цикория, боб). Някои физически и дихателни упражнения за диабетици са взети от древната рекреационна система на йога (комплекс "Приветствие към слънцето"), Стрелникова гимнастика.

Преди да се спрете на определен метод или инструмент, трябва да се консултирате с ендокринолог. Само завършил и опитен специалист може да промени установения режим на лечение на фона на използването на нетрадиционни методи на терапия с очевидни признаци на подобрение.

Най-голям ефект има в началото на заболяването, с лека форма на неговия курс, използван за профилактика от хора от „рисковата група”. Постигнатият резултат не може да се постави на функцията "пауза". Поддържа се с постоянно спазване на рационална диета, поддържане на нормално тегло, физическа активност.

Така наречените нетрадиционни методи за лечение на диабета, в сътрудничество с длъжностното лице, помагат за подобряване на състоянието на пациента с 25-30%. Но те не са пълен заместител на инсулин и други лекарства за понижаване на захарта.

Децата и младите хора се нуждаят от специално внимание: при заболяване, продължило по-малко от една година, лечението често води до временно подобряване на здравето. Тя може погрешно да бъде възприемана от другите и от болните като абсолютно лек. Анулирането на глюкозо-понижаващите лекарства или независимото намаляване на дозата води до развитие на усложнения. Наблюдава се сериозно допълнително влошаване на заболяването.

Подобряване на инсулиновата терапия

Често многогодишното диабетно заболяване при хора от втория тип повдига въпроса за преминаване към инсулинова терапия пред лекар и пациент. Това се случва, когато хипогликемичните средства под формата на таблетки не се справят с функциите си. В същото време, нивото на гликемията остава постоянно високо (повече от 7–8 mmol / l на празен стомах и 10–12 mmol / l 2 часа след хранене).

Докато категорията "оптимистичен слух" включва информация за създаването на перорален инсулин. Трудността при създаването на такова лекарство се крие във факта, че хормонът има протеинова природа. Структурата му се разрушава при преминаване през стомашно-чревния тракт. Необходима е капсула за инсулин, която позволява да се запази до подходящия момент.

Използва се преносимо устройство, наречено инсулинова помпа. Той едновременно замества спринцовките и глюкомера (апарат за измерване на кръвната захар). Сензорът е прикрепен към тялото на човек на колана. В коремната област външната коремна стена е най-тънката и най-малко болезнена инжекция. Извършвайки пробиване, устройството в момента взема кръвни картини. Електронното "пълнене" ви позволява да обработвате информацията и се извършва адекватно инжектиране на инсулин.

Недостатъци, свързани с внимателното носене на помпата, навременната смяна на консумативите за него (батерии, инсулинови ръкави, игли). За нощта или по време на приемане на водните процедури устройството се отстранява. Основното му предимство е, че е възможно да се избегнат вълни на гликемичния фон.

Това означава, че пациентът има повече възможности да избегне опасни късни диабетни усложнения:

 • загуба на зрението;
 • гангрена за крака;
 • съдови заболявания на сърцето, бъбреците.

Създаването на инсулинова помпа е революционен скок в диабетологията. Устройството избягва хипогликемията. Класическите признаци на фатално състояние (изпотяване, тремор на ръцете, слабост, замаяност) могат да бъдат неправилно интерпретирани от пациента и неговите околности или пропуснати по различни причини.

Основното значение на инсулиновата помпа се крие в способността да се поддържа висококачествен живот за активни хора, водещи интензивни дейности, бременни жени, които искат да раждат здраво дете.

Началото на използването на клетъчни технологии в лечението на заболявания на ендокринната жлеза. Провеждат се системни тестове за създаване на:

 • физиологичния вариант на тъканно заместване с "неработещи" бета клетки;
 • изкуствен панкреас;
 • неинвазивен глюкометър, който анализира кръвта без пункция на кожата и капилярите.

Значението на диабета сред съвременните заболявания не се ограничава до постиженията на специалистите. Голям процент от успеха в борбата срещу болестта принадлежи на поведението на пациента, неговия отказ от лоши навици, особено пушенето. Корабите се подлагат на „троен удар” от вредни вещества, цигари, захар и холестерол. Това означава, че късните усложнения се развиват с ускорена скорост.

Невъзможно е да се придържаме правилно към разработената специална диета за диабетици, без да разбираме нейните основи. Пациентът или неговото обкръжение трябва да знаят за:

 • “Бързи” и “бавни” въглехидрати;
 • Хлебни единици (XE);
 • гликемичен индекс на храните (GI).

Храната се приготвя по специален начин, избягват се силно печене, готвене и смилане (плодови сокове, картофено пюре, грис). Диабетната грамотност ви позволява да използвате разнообразни храни в диетата си. Хранене като обикновените хора, диабетикът има по-малка причина да съжалява за загубеното здраве, да поддържа емоционалното си състояние на положително ниво.

Значението на диабета

Захарен диабет е важен проблем в организацията на общественото здраве в Русия, свързан както с неговото разпространение, така и със сериозността на последствията: ранно увреждане и смъртност. Високата му медицинска и социална значимост, както сред заболяванията на ендокринната система, така и сред цялата група неинфекциозни болести, послужи като основа за изследването на динамиката на появата на нови случаи на захарен диабет през последните десет години в регионален и възрастов аспект.

Независимо от факта, че ендокринната патология в структурата на разпространението на населението е около 1%, въз основа на получените данни е установено, че честотата на ендокринната патология в Русия нараства от 1992 г. до 2007 г. средно 2,6 пъти. Трябва да се отбележи, че темповете на растеж са неравномерни през разглеждания период в различните възрастови групи: честотата при деца и юноши (0-17 години) се увеличава 3,5 пъти, при възрастни (18 години и повече) - 2,3 пъти.

В същото време, темпът на растеж на заболеваемостта през целия период в двете възрастови групи и тяхното рязко нарастване (с 100%) през последната година при децата привлича вниманието към себе си. Чрез свързването на този скок в индикаторите конкретно при децата от общия детски клиничен преглед, който се проведе през 2007 г., може да се говори за действително подценяване на заболеваемостта на руското население, както по отношение на ендокринните, така и на другите видове патология, чиито истински нива се откриват само със специални изследвания. От друга страна, възниква въпросът - за сметка на какви специфични заболявания е настъпило подобно повишаване на детската ендокринна патология и каква роля е отредена на диабета? Според експерти на Световната здравна организация, ако в момента има 160 милиона души с диабет в света, което представлява 2-3% от общото население на планетата, то до 2025 г. техният брой ще достигне 330 милиона. Този проблем е не по-малко остър в Русия, където патологията също нараства, като повече от 70% от пациентите са в състояние на хронична декомпенсация на диабета, независимо от вида му. Епидемиологичните проучвания в различни страни, включително Русия, показват увеличение на честотата на захарен диабет (ДМ) тип 1 деца през последните две десетилетия.

Според много автори, една от основните причини за компенсиране на заболяването и появата на усложнения от диабет, водещи до ранна нетрудоспособност на пациентите, е неспособността на пациентите и техните семейства да управляват заболяването, което преди всичко се дължи на тяхната неадекватна подготовка за самоконтрол на заболяването. Терапевтично обучение, т.е. Развитието на саморегулиращи умения при пациенти с хронично заболяване и адаптация към лечението се разглежда като основен компонент при лечението на пациенти с хронични заболявания, които не изискват медицинска квалификация. Анализът на малкото работи, посветени на проблемите на привличането на медицински сестри за постигане на целите на терапевтичното образование на пациентите у нас, показа, че това е реална стъпка към подобряване на качеството и достъпността на медицинските грижи за пациенти с хронична патология на диабет и увреждания.

По този начин, спешността на проблема се определя от медико-социалната значимост на захарния диабет, характеризираща се с увеличаване на трудовите загуби и икономически щети, дължащи се на заболеваемост, инвалидност и смъртност на населението, разходи на правителството и обществото, насочени към лечение на заболяването и неговите усложнения, изискващи подобряване и ефективност на системата от специализирани квалифицирани специалисти. помогне.

Да изучава ролята на медицинска сестра в превенцията на диабетните усложнения.

Предмет на изследването: сестрински процес за превенция на усложнения от диабет.

В съответствие с целта бяха определени следните задачи:

 • 1. Да се ​​изследва разпространението на диабета и неговите усложнения сред различните възрастови групи от населението и да се идентифицират епидемиологичните особености на заболеваемостта, инвалидността и смъртността в съвременните социално-икономически условия.
 • 2. Разгледайте сестринския процес в превенцията на усложненията на диабета.

Значението на диабета

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ: “Изхвърлете метъра и тест лентите. Няма повече метформин, диабетон, сиофор, глюкофаж и янувия! Отнасяйте се с това. "

Световната здравна организация съобщава, че сега в света 6% от населението има диабет, което е около 284,7 милиона души. Прогнозите за бъдещето са разочароващи, според експерти, броят на пациентите ще нараства постоянно, а до 2030 г. ще има 438,4 милиона от тях.

Спешността на проблема

Този проблем несъмнено е един от най-неотложните, тъй като диабетът силно заема своето място в „трите лидери” - болести, които най-често причиняват смъртта на човека. Само ракът и атеросклерозата не са по-лоши от него. Лекарите предизвикват тревога и призовават всички хора да бъдат по-внимателни към здравето си, за да предотвратят заболяване, или да имат време да започнат борба с нея на ранен етап.

Предразположение към диабет

Основната причина за диабета се счита за генетична предразположеност. Ако поне един от родителите има диабет, детето автоматично попада в „рисковата група“. В тази ситуация никакви предпазни мерки от болестта няма да спасят, но можете да разпознаете неговото развитие своевременно и веднага да изберете правилната тактика, за да предотвратите превръщането й в по-труден етап.

Аптеките отново искат да печелят от диабетици. Има разумно модерно европейско лекарство, но те мълчат за това. Това е така.

Представители на по-слабия пол често страдат от диабет. От 100% открити случаи 55% са жени и само 45% са мъже. Вероятно това се дължи на особеностите на структурата на организма.

Латентен диабет

Експерти смятат, че половината от диабетиците дори не знаят за тяхното заболяване. Много често човек открива случайно болен. Имаше случаи, когато пациентът се обърна, например, към окулист с оплаквания за появата на "кален воал" пред очите му, а лекарят диагностицира захарен диабет чрез симптоми. Понякога причината за диабета се счита за друг бич на съвременното общество - затлъстяване. Това твърдение е трудно да се потвърди или опровергае, тъй като наднорменото тегло може да се разглежда не като причина, а като следствие от гореспоменатото заболяване.

Лекарите казват, че с навременното откриване на диабета, пациентът има много високи шансове да избегне по-нататъшното развитие на това заболяване. Наложително е да следвате предписаната диета, да поддържате здравословен начин на живот, да се откажете от лошите навици като пушенето, да следите теглото си и, разбира се, да бъдете редовно наблюдавани от Вашия лекар и да следвате препоръките му.

Аз страдах от диабет в продължение на 31 години. Сега здрав. Но, тези капсули са недостъпни за обикновените хора, аптеките не искат да ги продават, не е изгодно за тях.

Отзиви и коментари

Все още няма коментари и коментари! Моля, изразете мнението си или посочете нещо и добавете!

Спешността на проблема с диабета

Захарен диабет през последните години се разпространява с плашеща скорост. По данни на ендокринолозите днес диабетът има повече от сто милиона души в света. И всяка година тази цифра нараства неумолимо. Освен това, диабетът не спестява никого - нито млади хора, нито бременни жени, нито дори деца.

Името на диабета е заболяване, при което нивото на кръвната захар е прекалено високо. Това увеличение се дължи на факта, че работата на панкреаса поради определени причини е нарушена и съответно, производството на хормона инсулин намалява, или дори напълно спира, което е отговорно за нормалното ниво на кръвната захар. Има диабет поради неправилно функциониране на ендокринната система.

При недостатъчно количество инсулин нито черният дроб, нито мускулите на човек са способни да превръщат захарта, която влиза в тялото с храна, в гликоген в същия обем. А тъканите на вътрешните органи от своя страна не окисляват захарта и не я използват като източник на енергия.

Съвременната медицина разделя диабета на два подвида:

 • Диабет тип 1.

При този тип диабет панкреасът губи способността си да произвежда достатъчно инсулин.

 • Диабет тип 2.

При същия тип диабет панкреасът произвежда достатъчно количество инсулин, но черният дроб и телесните тъкани губят способността да абсорбират и обработват захарта.

Разбира се, всеки, който е чул от лекар, че има захарен диабет, няма да се интересува от причините за появата. Всъщност има много причини, които могат да провокират развитието на болестта. Ето защо само лекуващият лекар е в състояние да прецени повече или по-малко точно какво точно е причинило развитието на диабет във всеки отделен случай. На първо място се появяват следните провокиращи фактори:

 • Генетично предразположение.

Като правило, ако бащата или майката са болни от диабет, рискът от развитие на заболяването при дете е около 30%, ако и двамата родители са болни, рискът нараства до 50%. И не предотвратяване на диабет няма да помогне тук. Ако по-далечни роднини - баби, дядовци, чичовци и лели - страдат от това заболяване, рискът от диабет ще изпревари детето е около 5%.

 • Затлъстяването.

Като правило много често хората с захарен диабет страдат от наднормено тегло. Може да се предположи, че затлъстяването също е провокиращ фактор, но често е само резултат от диабет.

 • Вирусни инфекции.

Обикновените вирусни инфекции понякога могат да доведат до най-непредсказуеми усложнения, включително развитие на диабет.

 • Нервен стрес.

Въпреки факта, че диабетът не е смъртоносна болест, той доставя много проблеми на болния. След като се появи, диабетът в повечето случаи става, макар и нежелан, но верен спътник на човек до края на живота му.

Симптоми на диабет

Характерно за диабета е фактът, че симптомите често не се появяват веднага. Заболяването може да бъде много дълго време в тялото на болен човек в така нареченото "спящо" състояние, което по никакъв начин не дава своето присъствие. Често, човек научава за своето заболяване напълно неочаквано, когато отива при лекар за някакво друго заболяване. Например, човек ще се консултира с окулист, който, след като прегледа фундуса, може да подозира наличието на диабет при пациент.

Съвременната медицина е известна с два вида диабет, чиито симптоми и прояви също се различават. Въпреки това, като се има предвид, че болестта е все още същата, има и доста общи симптоми. Захарен диабет има следните признаци:

 • Голяма жажда.

Като правило, усещането за постоянна жажда се среща във всички случаи на диабет. Най-често този симптом се появява един от първите. Не бива да забравяме обаче, че чувството на жажда може да бъде причинено от редица други заболявания, така че лекарят няма да се съсредоточи само върху този симптом, когато прави диагноза.

 • Често уриниране.

За двете форми на диабет се характеризира такъв симптом като често уриниране. Въпреки това, отново трябва да се припомни, че честото уриниране може да сигнализира за други заболявания, например, неизправност на пикочната система.

 • Значителна загуба на тегло с повишен апетит.

Ако човек постоянно иска да яде, теглото му се намалява без причина, има смисъл да се пази и да се прегледа, което позволява да се открие наличието на диабет.

 • Повишена умора.

Появата на синдром на хронична умора, сънливост - всички тези симптоми съпътстват огромен брой различни заболявания. А диабетът не е изключение от това правило.

 • Зрително увреждане.

Много хора с диабет се оплакват от явления като появата на размито изображение, бял „воал” пред очите.

 • Проблеми с потентността.

При мъжете - появата на проблеми със сексуалния живот - влошаване или пълно изчезване на ерекцията. Между другото, признаците на диабет при жените включват феномен на прекомерна сухота на вагиналните лигавици.

 • Нарушаване на нормалния процес на кръвообращение в крайниците.

Усещането за изтръпване и изтръпване на ръцете и краката на болния, появата на спазми в мускулите на телето е причина да се премине кръвен тест за определяне на нивото на захар.

 • Намалена способност на тъканите да се регенерират

Всяко увреждане на кожата, дори само драскотина, лекува изключително и изключително дълго. Често има ранички и дори язви.

 • Ниска телесна температура.

Като правило, при хора, страдащи от диабет, телесната температура се понижава и варира от 35 до 5 - 36 градуса.

Тежестта на симптом зависи от индивидуалните характеристики на тялото на всеки отделен болен човек. Някой има всички гореспоменати симптоми и се изразява съвсем ясно. А за някои хора почти всички симптоми са или много замъглени, или дори напълно отсъстващи. В допълнение към индивидуалните характеристики на организма, стадийът на заболяването засяга и тежестта на симптомите на захарния диабет - колкото по-нарушена е нормалната секреция на инсулина, толкова по-силни са симптомите.

Търсене на медицинска помощ

В случай, че забележите два или повече от симптомите, изброени по-горе в себе си или сред роднините си, опитайте се да потърсите медицинска помощ от ендокринолог възможно най-скоро или, при негово отсъствие, на терапевт. Само лекар може надеждно да определи дали човек има диабет. В крайна сметка симптомите на захарния диабет могат да дадат и не са типични.

Диагнозата на заболяването днес е абсолютно никаква трудност. Лекарят ще инспектира визуално болен човек, ще чуе оплакванията му, след което ще предпише някои изследвания:

 • Лабораторен кръвен тест.

Целта на това изследване е да се определи нивото на захар в кръвта на болен човек. Анализът на кръвта се прави строго на празен стомах, така че в никакъв случай не трябва да закусвате преди да отидете в клиниката.

 • Лабораторни изследвания на урината.

Това изследване се извършва със същата цел - да се определи наличието на захар в урината.
Въз основа на всички получени данни лекарят ще прецени състоянието на болния и ще определи точно дали диабетът е свързан с неговите заболявания. Разбира се, всеки, който е чул от лекар, че има диабет, паника, не знае как да живее. Паниката обаче е най-лошият съюзник в борбата за диабет. Първо, успокойте се и запомнете, че захарният диабет в наши дни не е присъда, въпреки че със сигурност усложнява живота на болния.

Лечение на диабет

Лечението на заболяването трябва да започне незабавно, веднага щом болният научи за заболяването си. За съжаление, той ще трябва да приеме факта, че днес е невъзможно да се излекува напълно диабетът. От сега нататък диабетът ще стане не просто болест, а истински начин на живот. В допълнение към факта, че болен човек трябва да промени радикално своя начин на живот и навици, диета и дневен режим, той попада под редовния медицински надзор до края на живота си. А в някои случаи болен човек трябва да инжектира инсулин до края на живота си.

Разбира се, не трябва да се отчайвате, защото лекарите се опитват да направят всичко възможно, за да улеснят живота на човек, страдащ от диабет. В допълнение, съвременната медицина също не стои все още - редовно провеждани изследвания на проблема с диабета. И това е напълно възможно, че много скоро учените ще могат да намерят лечение, което ще помогне да се отървете от диабета веднъж завинаги.

Тези методи за лечение на захарния диабет, които модерната медицина предлага днес, се основават предимно на въвеждането на инсулин и заместващи захар лекарства в тялото на болния.

В тази статия няма да се наричат ​​лекарства за лечение на диабет, тъй като всички фармакологични средства, режимът на лечение и дозата на лекарството трябва да се избират само от лекар - ендокринолог. Всеки режим на лечение се подбира строго индивидуално, като се вземат предвид характеристиките на протичането на заболяването, показанията на изследванията на кръвта и урината, теглото и възрастта на болния. Самолечението за диабет излага на риск не само благосъстоянието на болен човек, но дори и живота му.

Терапевтична диета за диабет

От само себе си се разбира, че диабетът се отразява на целия живот на болния и на първо място върху диетата му. Най-малкото нарушение на менюто при диабет - и влошаването на състоянието няма да е бавно да ви напомня за себе си. Първото и най-важно мото на всички хора с диабет е “Живот без захар!”.

В официалната медицина има определени видове терапевтични диети, всяка от които е предназначена за хора с определена група заболявания. Всички диети са номерирани. Тази диета, която се дава на хора с диабет, е включена в този списък под номер девет. Разбира се, диетата може леко да се различава в различните източници, но принципът й остава непроменен - ​​ще бъде обсъден малко по-долу.

Целта на назначаването на тази диета е да се нормализира въглехидратния метаболизъм, както и своевременно предупреждение за възможни нарушения на метаболизма на мазнините в резултат на диабет. Друга задача, пред която е изправена медицинската диета, е да се определи количеството въглехидрати, които тялото на всеки отделен човек с диабет може да абсорбира.

Болен човек трябва да яде на части: храната трябва да се приема на малки порции, но на кратки интервали. Напълно неприемливо е ситуация, при която човек с диабет се чувства гладен - пропускането на храна може да се превърне в голяма неприятност за него. Ако имате диабет, храненето е изключително важно за вас.

За консумация се препоръчват приблизително следните хранителни дажби:

 • Първите ястия.

Всички супи трябва да бъдат с ниско съдържание на мазнини - не ги готвя в свинско месо, много по-разумно е да се даде предимство на говеждо, пиле или заешко месо, които съдържат много по-малко мазнини. Гъбените бульони със зеленчуци също са много полезни, но бъдете изключително внимателни, за да не позволите хранително отравяне с гъби. Използвайте за готвене бульон гъби, които се продават във всеки супермаркет.

 • Вторите ястия.

Като гарнитура за диабет, можете да използвате зърнени култури от зърнени култури като: ечемик, ечемик, елда, пшеница, овесена каша. Също така, пшеничните трици, покрити с мляко, са много полезни за болния. Също така при диабет можете да използвате следните продукти: ниско съдържание на мазнини извара, нискомаслено и несолено сирене, зеленчуци и масло, прибавени към ястията.

 • Зеленчуци.

Хората, страдащи от диабет, лекарите имат право да ядат зеленчуци като домати, краставици, маруля, тиква, тиквички, зеле, патладжан. Всички тези плодове съдържат по-малко от 5%, така че те няма да имат върху тялото на болния човек никакво отрицателно въздействие.

 • Плодове с диабет.

От плодовете, хората с диабет могат да ядат смокини, стафиди, банани, грозде, дати. Никакви други плодове не трябва да се консумират, тъй като те съдържат твърде много фруктоза, което може да причини влошаване на здравето на болния.

 • Напитки.

От напитки, лекарите позволяват кафе с мляко, чай - разбира се, без захар, мляко и неподсладени млечни продукти, сокове от разрешени плодове и зеленчуци, строго без добавяне на захар, бульон от шипка и минерална вода.

Строго забранени продукти

Има определен брой продукти, които са строго противопоказани за хора, страдащи от диабет. Забранени храни за диабет:

 • Колбаси, особено пушени.
 • Всякакви консервирани храни.
 • Тлъсти сортове риба.
 • Рибен хайвер.

В допълнение, от диетата е необходимо напълно да се премахнат всички мазнини - както растителни, така и животински, майонеза, маргарин, заквасена сметана. Не трябва да използвате пикантни и солени храни - солени и мариновани зеленчуци, горчица, пипер, хрян.

Примерно меню за хора с диабет

На пръв поглед може да изглежда, че диетата при диабет е много строга, диетата е много лоша и монотонна. В действителност обаче това не е така. С определено въображение и желание, менюто може да бъде доста разнообразно. По-долу е даден пример за евентуално меню за един ден, може би това ще послужи като източник на вдъхновение за вас:

 • Първото ястие е нискомаслена извара, мляко.
 • Второто хранене е елда каша с растително масло.
 • Третата храна - супа с телешко месо, приготвена в растително масло.
 • Четвъртото хранене е един банан.
 • Петата храна е зеленчукова котлета и варена риба, чай с подсладител.
 • Шестото хранене - една чаша кефир.

Може би за първи път болен човек ще изпита някои трудности при спазването на такава диета, но с течение на времето ще го спре, тъй като ще стане неразделна част от живота. В крайна сметка, диабетът е едно от малкото заболявания, при които животът на болния зависи от диетата.

Традиционни методи за лечение на диабет

Хората с диабет се придържат към какъвто и да е начин да подобрят здравето си. И много го правят с помощта на подходящо лечение, диета и всички препоръки на лекуващия лекар. Въпреки това, има и друг начин за облекчаване на хода на болестта - някои рецепти на традиционната медицина. Става въпрос за тях и ще бъдат разгледани по-долу. Въпреки това, преди да се каже за тях, е необходимо да се напомни, че лечението на диабет с народни средства не трябва да замени традиционното лечение. Ако имате диабет, билковото лечение може да бъде чудесно допълнение към основното лечение.

И още един много важен момент - ако ще използвате нетрадиционни методи за лечение на диабет, уведомете Вашия лекар за тях и ще получите неговото съгласие. В крайна сметка, основната цел на лечението е да се постигне подобрение и да не се допуска влошаване. Така че, традиционната медицина - лечение на диабета:

 • Плодове от черна арония.

Зърната на арония са изключително полезни за хора, страдащи от диабет, тъй като те съдържат огромно количество сорбитол, най-благоприятния ефект върху тялото на пациента. Най-добре е да готвите горски плодове по следния начин: изплакнете добре плодовете, сложете ги в тенджера и разбъркайте леко с вилица. След това, се изсипва вряща вода въз основа на една част от плодовете четири части вода. Гърнето трябва да бъде плътно покрито с капак и да се остави зърната да се влеят в продължение на 5 часа. В резултат инфузия на болен човек трябва да се пие през деня, и плодове трябва да се яде на празен стомах.

 • Инфузия на Hypericum perforatum.

За да приготвите инфузията, ще ви е необходима една лъжица сушена билка от Hypericum perforatum и един литър вряща вода. Сложете билковия хиперикум в термос и го напълнете с вряща вода. Затворете термоса и оставете за един ден. След деня, щам бульон и се поставя в стъклен съд. Съхранявайте бульона в хладилника. Болен човек трябва да пие на всеки три часа сто грама инфузия. Курсът на лечение трябва да продължи една седмица. Повторете курса на лечение е необходимо всеки месец.

 • Инфузия на двудомни листа от коприва и боровинка.

За приготвянето на този бульон, трябва да нарязвате две супени лъжици двудомна коприва и една супена лъжица листа от боровинки. Суровините могат да се използват както сухи, така и пресни. Въпреки това, ако използвате пресни листа от коприва и боровинка, те се нуждаят от два пъти по-малко - една половина и половина супени лъжици. Сложете ги в емайлово блюдо, след което налейте един литър вряща вода. Покрийте съда с капак, оставете за два часа. След това прецедете инфузията с марля или цедка. Болен човек трябва да взема пет супени лъжици бульон преди всяко хранене. Курсът на лечение трябва да продължи един месец, след което трябва да вземете почивка за месец.

 • Бульон от осикова кора.

Бульонът на трепетликата ефикасно премахва неприятните симптоми, причиняващи диабет. Трябва обаче незабавно да предупредите - отварата е изключително горчива. Ако все още решите да го опитате, трябва да се смила кората, доколкото е възможно, да се постави в тенджера, да се добави вода и да доведе до възпаление. Оставете бульон 30 минути, след това го прецедете добре. Болен човек трябва да пие най-малко 500 грама на ден. Курсът на лечение трябва да продължи 21 дни. Трябва да се извършва поне веднъж на всеки три месеца.

 • Бульон жълъди.

За приготвянето на следващия бульон, трябва предварително да приготвите сухите жълъди. Поставете обикновените жълъди за един час във фурната, предварително загрята до 250 градуса. След това охладете жълъдите, обелете ги и преминете през месомелачка. Налейте 1, 5 литра вода и оставете да заври, след това намалете топлината и варете за около час. Оставя се бульонът да остане поне 12 часа, след това отново се вари в продължение на 30 минути. След това се охлажда бульонът, прецежда се и се добавя една чаша водка. Налейте бульон в стъклен съд, поставете в хладилник тридесет дни.

За да започне, болен човек трябва да премине интензивен курс на лечение. За да направите това, той трябва да вземе една супена лъжица бульон за 14 дни три пъти на ден. Желателно е да се приеме преди хранене, но не и след това. След курс на интензивно лечение, болен човек трябва да вземе една супена лъжица два пъти седмично. Такава мярка няма да позволи кръвната захар да се издигне над критичното ниво.

 • Звънчетата изправени.

Инфузия на изправен цинков пръстен ще спомогне за запазване на нивата на захарта под контрол. За да се подготви инфузията, трябва да се смила 25 грама трева, да се излее с половин литър водка, да се постави в хладилника. Инфузията ще бъде готова за употреба не по-рано от три седмици. След тази инфузия напрежението се съхранява само в хладилник. Пациент с диабет трябва да приема сутрин на празен стомах, пет капки от тази тинктура. Прекъсванията в лечението не могат да направят въобще.

 • Бульон корен от цикория.

Отвара от корен от цикория при диабет по най-ефективен начин премахва постоянно чувство на жажда и нормализира уринирането. За да направите отвара, трябва да се смила две супени лъжици корен от цикория, да се свари половин литър вода, да се налива цикория в него и да къкри за около 10 минути. Охлажда се бульон, щам с марлена тъкан. Болен човек трябва да вземе 200 грама отвара, сутрин на празен стомах и вечер, преди да си легне. Курсът на лечение трябва да продължи три месеца. Въпреки това, имайте предвид - този инструмент не може да се приема за хора, страдащи от язва на стомаха и язва на дванадесетопръстника.

 • Инфузия на листа от репей.

Инфузията на листа от репей има сложен положителен ефект върху цялото тяло на човек с диабет. За да направите инфузия, нарежете една супена лъжица от репей, поставете я в термос и налейте вряща вода върху един литър. Настоявайте около три часа, след това напрежение. Инфузията е готова за ядене. Болен човек трябва да го приема по половин чаша три пъти дневно, около 15 минути преди хранене. Курсът на лечение трябва да продължи 14 дни, след което трябва да вземете почивка за седмица.

 • Отвара от ленени семена.

Отвара от ленени семена много ефективно насърчава зарастването на рани при хора с диабет, тъй като увеличава способността на тъканите да се регенерират. За да приготвите отвара от ленени семена, трябва да мелите две супени лъжици семена в прах, да ги излеете с половин литър вода и да вари на много слаб огън за около 15 минути. След това изключете отвара, покрийте и оставете да се влива в продължение на един час.

Болен човек трябва да пие този обем бульон през деня на малки порции. Курсът на лечение трябва да продължи, докато раната не се излекува напълно. През цялото време на лечението болен човек трябва да приеме една таблетка аскорбинова киселина. Както казват тези болни хора, които са опитвали тази рецепта, заздравяването на рани се случва около 3 пъти по-бързо от обикновено.

 • Бульонни зърна от овес.

Отвар от овесени зърна увеличава жизнеността и производителността на човек с диабет. За да го приготвите, поставете 6 супени лъжици овес в тенджера, покрийте с един литър вода и варете в продължение на два часа. След това прецедете филтъра с марля, добавете една чаша мляко и отново кипнете за пет минути. Болен човек трябва да пие получения литър бульон за един ден, независимо от храненето. Лечението трябва да продължи 30 дни, след което се препоръчва 30-дневна почивка.

 • Инфузия на лимонов цвят.

Разбира се, фактът, че варният цвят е чудесно лекарство при настинки, не е тайна за никого. Фактът, че варовикът помага да се поддържат нормални нива на кръвната захар при пациенти със захарен диабет, не е широко известен. Подготовка на отвара по обичайния начин: две супени лъжици се наливат две чаши вряла вода, оставя се за половин час. Пийте тази инфузия сутрин, вместо чай, на празен стомах. Необходимо е да се пие приблизително две седмици - докато се нормализира нивото на захарта в кръвта.

 • Пилешко яйце и лимон.

За да намалите нивата на кръвната захар, вземете едно пилешко яйце, една супена лъжица лимон и ги разбъркайте добре. Болен човек трябва да пие получената смес, след което нищо не се яде за един час.

 • Масло от морски зърнастец.

В случай, че симптомите на диабет при жените се проявяват като суха вагинална лигавица, маслото от морски зърнастец значително подобрява ситуацията. Натопете масло от морски зърнастец с нормален хигиеничен тампон и го поставете във вагината, оставяйки я през цялата нощ. Курсът на лечение трябва да продължи поне 10 дни. Между другото, популярните рецепти за лечение на захарен диабет изискват тяхната редовна употреба - в противен случай няма да намерите никаква положителна динамика.

Традиционните методи за лечение на диабета са много разнообразни. И със сигурност, ако желаете, можете да намерите точно рецептата, която ви подхожда. Правилното хранене, здравословният начин на живот, постоянното медицинско наблюдение и помощта на самата природа ще направят живота ви много по-удобен.